Център за настаняване от семеен тип - “За по-щастливо детство” - Лом

доставчик:
Община Лом
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 3600 ::: Лом ::: Област: Монтана
Улица/ Номер:
Шести септември №1
Телефон: 0878 351 471 ::: Fax:
Мобилен телефон:
Е-поща: violeta9999@abv.bg ::: Web-site : www.cnstlom.org
Мисия или главна цел/предназначение:
Обща цел: Намаляване броя на деца в специализираната институция – Дом за деца  «Милосърдие» - гр. Лом и реформиране на социалното заведение, чрез предоставяне на нов тип алтернативни услуги в общността. Специфична цел:  -    Извеждане на 10 деца на възраст от 3 до 7 години в подобрени условия близки до домашна среда; -    Подобряване качеството на грижа за деца, настанени в институция и насърчаване на социалното им включване.
Целева/и група/и :

Изведени деца от  специализираната институция Дом за деца  „Милосърдие” - гр. Лом, на възраст от 3 до 7 години.

Капацитет:
10
Кратко описание:

Предоставяне на пълен комплекс от социални, психично - здравни и образователни услуги на бенефициентите:
-    Приобщаване към условия близки до семейната среда, чрез осигуряване на здравословна и питателна храна.
-    Обучения за придобиване на практически умения - Арт-терапия, Спорт и здраве, Етнография. Осигуряване на условия за успешна социална интеграция  чрез  формиране на практически знания и умения у децата.  
-    Организиране на групови  мероприятия с развлекателна, опознавателна и образователна насоченост: Организиране на игри по интереси; Организирани посещения на културни мероприятия (театрални детски постановки, цирк и др.); Организиране на групови развлекателни мероприятия,  чрез екскурзии;
-    Организиране на почивки  през пролетен и летен сезон.
За целите на социалната услуга се ремонтира сграда общинска собственост. Частта, която се ползва обхваща обособена част от първи етаж с площ 295 кв.м.. В едното крило са ситуирани три спални помещения със санитарен възел и мокро помещение, а във второто - занималня, санитарен възел с мокро помещение, входно помещение с кът за гардероби, стая за персонала и кухненско помещение. Отделните помещения са оборудвани съобразно с предназначението им.

Местоположение:
  • Site Counter:161,645
  • Registered Users:18
  • Unregistered Users:0
  • Since:12 Feb 2017
  • Visitors:
    • Today:69