Център за социална рехабилитация и интеграция - Лом

доставчик:
Община Лом
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 3600 ::: Лом ::: Област: Монтана
Улица/ Номер:
Кирил Петров № 7
Телефон: 0971 65595 ::: Fax:
Мобилен телефон:
0896878601
Е-поща: csri_lom@abv.bg ::: Web-site :
Мисия или главна цел/предназначение:
- Социална рехабилитация за бъдещото пълноценно участие на потребителите в социалния живот. - Осигуряване на условия за подобряване на забавените форми на физическа, психическа и социална адаптация. - Целта е да се подобри общуването и улесни бъдещата социализация и интегриране в обществото на хората с увреждания. - Преодоляване на социалната изолация и придобиване на социални умения за самостоятелен живот и справяне с всекидневни проблеми. Центърът предоставя на потребителите комплекс от социални услуги, свързани с извършване на рехабилитация, социално-правни консултации, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване на деца и възрастни с увреждания. Той предоставя социални услуги в общността като делегирана от държавата дейност.  
Целева/и група/и :

Деца и възрастни с увреждания.

Капацитет:
60
Кратко описание:

Центърът предоставя на потребителите комплекс от социални услуги, свързани с извършване на рехабилитация, социално-правни консултации, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване на деца и възрастни с увреждания. Те включват:
-    Двигателна рехабилитация;
-    Логопедична рехабилитация;
-    Психологична рехабилитация;
-    Социална рехабилитация;
-    Трудотерапия;
-    Музикална терапия.Центърът за социална рехабилитация и интеграция разполага със следната материална база:
-    Кабинет за социални дейности;
-    Кабинет за психологична рехабилитация;
-    Кабинет за логопедична рехабилитация;
-    Кабинет за двигателна рехабилитация; 
-    Кабинет по трудотерапия;
-    Медицински кабинет;
-    Кабинет за музикална терапия.
-    Санитарен възел;
-    Двор с пейки и детска площадка.
 

Местоположение:
  • Site Counter:237,588
  • Registered Users:18
  • Unregistered Users:0
  • Since:12 Feb 2017
  • Visitors:
    • Today:29