Дневен център за деца и младежи с умствени увреждания - Монтана

доставчик:
Община Монтана
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 3400 ::: Монтана ::: Област: Монтана
Улица/ Номер:
Ал. Батенберг 38
Телефон: 096 / 307 458 ::: Fax:
Мобилен телефон:
0879544548
Е-поща: kali5775@abv.bg ::: Web-site :
Мисия или главна цел/предназначение:
Целта на Дневния Център е да осигурява включваща, приемаща и стимулираща развитието среда за деца и младежи с увреждания. Центърът насърчава и подкрепя социалното, емоционално и културно развитие на всеки клиент като доказателство на това, че всеки човек може да развие потенциала си и да бъде ценен участник в живота на общността.
Целева/и група/и :

Деца и младежи с умствени и физически увреждания от 3 до 18 г.

Капацитет:
36
Кратко описание:

С децата се работи индивидуално в зависимост от възможностите и потенциала на всяко и в зависимост от предпочитанията и желанията му.
Част от тях са включени в масово училище с което процеса на интеграция става още по-полезен и значим за самите деца, защото те навлизат в учебния процес заедно със своите приятели, които са без увреждания.
Дневният център работи и с техните родителите. Той им помага да преодолеят стреса и психическото натоварване от една страна, а от друга  им предоставя информация, книги, материали за работа или съвет как да се грежат и да помагат на детето, за да се справи то с трудностите които му предстоят.

Местоположение:
  • Site Counter:160,047
  • Registered Users:18
  • Unregistered Users:0
  • Since:12 Feb 2017
  • Visitors:
    • Today:281