Дневен център за стари хора - Медковец

доставчик:
Община Медковец
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 3670 ::: Медковец ::: Област: Монтана
Улица/ Номер:
Г.Димитров 26
Телефон: 0899348209 ::: Fax:
Мобилен телефон:
Е-поща: emakirilova@abv.bg ::: Web-site :
Мисия или главна цел/предназначение:
Да осигури ежедневните нужди на потребителя и осъществи социален контакт и интеграция на възрастните самотно живеещи хора.
Целева/и група/и :

Стари хора

Капацитет:
20
Кратко описание:

Дневният център за стари хора е комплекс от социални услуги, които осигуряватю необходимите за ежедневието храна, топлина и занимания, запълващи свободното им време през деня от понеделник до петък. Тук се наблюдава здравословния статус на потребителите. С личните контакти, които осъществяват, се постига интегрирането им. Центърът се посещава и от хора с увреждания, които са подвижни. Прилага си и трудотерапия, осъществяват се срещи със сродни институции, които са много вълнуващи. Организират се екскурзии, посещения на театри и тържества, празнични литургии.. Честват се рождени дни, именни дни, официални или църковни празници. Осъществява се връзката им с общински служби, Дирекция”СП”, съдейства се при попълване и подаване на документи в желани институции.

Местоположение:
  • Site Counter:161,648
  • Registered Users:18
  • Unregistered Users:0
  • Since:12 Feb 2017
  • Visitors:
    • Today:72