Дневен център за възрастни с умствени увреждания - Монтана

доставчик:
Община Монтана
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 3400 ::: Монтана ::: Област: Монтана
Улица/ Номер:
Ал. Батенберг 38
Телефон: 096 / 307 458 ::: Fax:
Мобилен телефон:
Е-поща: kali5775@abv.bg ::: Web-site :
Мисия или главна цел/предназначение:
Целта на Центъра е лицата с умствени или физичуски увреждания да се учат на различни трудови навици, които да могат да използват в своето ежедневие или с които да се включат в работен процес. Вървейки стъпка по стъпка в усвояването на различните умения, младежите и девойките стават все по-сигурни и уверени в своите възможности. Подготвят се за самостоятелен живот и търсят път за трудова реализация, за да се слеят в едно цяло със света  който ги заобикаля, а не зависими от околните.
Целева/и група/и :

Младежи и възрастни с умствени и физически увреждания

Капацитет:
12
Кратко описание:

Чрез социалните услуги за възрастните с умствени увреждания се цели с конкретна трудотерапия и разнообразни форми и средства да се преодолеят недостатъците в цялостното им развитие, за да се реализира конструктивното им мислене. 
Предлаганите форми на трудотерапия са:
-    Готварство;
-    Хигиена и обществено полезен труд;
-    Зеленчукопроизво;
-    Цветарство;
-    Битов труд;
-    Изобразителна дейност;
-    Конструктивна дейност;
-    Четене и писане;
-    Музикотерапия;
-    Социална адаптация.
-    Дневна грижа;
-    Индивидуална работа.

Местоположение:
  • Site Counter:159,994
  • Registered Users:18
  • Unregistered Users:0
  • Since:12 Feb 2017
  • Visitors:
    • Today:228