Дом за възрастни с физически увреждания - Горна Вереница

доставчик:
Община Монтана
Вид на структурата:
Social service provided in a specialized institution
Пощенски код: 3484 ::: с. Горна Вереница ::: Област: Монтана
Улица/ Номер:
Главна 67
Телефон: 09567/2231 ::: Fax:
Мобилен телефон:
Е-поща: dvfu_gv@abv.bg ::: Web-site :
Мисия или главна цел/предназначение:
Да  помогне и разшири възможностите на потребителите да водят относително самостоятелен начин на живот, както и социалното им включване в общността.
Целева/и група/и :

Мъже и жени с различна степен на намалена работоспособност от 70% до 100%

Капацитет:
42
Кратко описание:

Описание на социалните услуги, които се предоставят на потребителите: 
-    Почистване на спалните помещения, 
-    подпомагане при извършване на личния тоалет, 
-    хранене, пране на дрехи, изкърпване, гладене, фризьор;
-    оказване на съдействие за получаване на медицинска и соматологична помощ,  здравна профилактика  и профилактични прегледи;
-    организиране на културни и спортни мероприятия и други дейности по организация на свободното време – включване на потребителите в честване на рождени и имени дни, национални и църковни празници, гледана не телевизорни предавания и DVD – филми, разходки в двора и до селото игри на карти, шах, табла.      
-    Наличие на образователни програми и осигурен достъп до информация;- изнасяне на беседи лекции на здравни, научно популярни и социални теми, абонаменти за книги, списания, вестници, компютърен клуб,  рисуване;
-    осъществяват се терапевтични (трудо терапия, музико терапия), психологически консултации и рехабилитационни дейности
Сградата е със застроена площ 356 кв. м. ма два етажа, брой стаи за потребители – 13 стаи, обзавеждане, наличие на самостоятелни санитарни възли към всяка стая. Другите помещения, които се ползват от потребителите, са: столова, дневна, помещение за усамотяване.

Местоположение:
  • Site Counter:159,931
  • Registered Users:18
  • Unregistered Users:0
  • Since:12 Feb 2017
  • Visitors:
    • Today:165