Преходно жилище за възрастни хора с физически увреждания - Горна Вереница

доставчик:
Община Монтана
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 3484 ::: с. Горна Вереница ::: Област: Монтана
Улица/ Номер:
Главна 67
Телефон: 09567/2231 ::: Fax:
Мобилен телефон:
Е-поща: ::: Web-site :
Мисия или главна цел/предназначение:
Предоставяне на комплекс от социални, медицински и образователни услуги на потребителите подходящи и съобразени със здравословното им състояние за постигане на реинтеграция.
Целева/и група/и :

Мъже и жени с ниска степен на зависимост от грижи и в трудоспособна възраст.

Капацитет:
8
Кратко описание:

-    Предоставяне в общността на медицински, социални и образователни услуги за възрастни хора, които се предоставят на потребителите – почистване на спалните помещения, подпомагане при извършване на личния тоалет, хранене, пране на дрехи, изкърпване, гладене, осигуряване на съдействие за получаване на здравни грижи и здравна профилактика, профилактични прегледи;  
-    организиране на културни и спортни мероприятия, други дейности по организация на свободното време – включване на потребителите в честване на рождени и имени дни, национални и църковни празници, гледана не телевизорни предавания и DVD – филми, разходки в двора и до селото, игри на  карти, шах, табла, екскурзии, плетене, бродиране.  наличие на образователни програми;
-    осигурен достъп до информация, - изнасяне на беседи лекции на здравни, научно популярни и социални теми, абонаменти за книги, списания, вестници, компютърен клуб придобиване на знания, умения и ориентири в непосредствената среда на живот;
-    осъществяват ли се терапевтични – трудо терапия, музико терапия, психологически консултации; рехабилитационни дейности. 

Местоположение:
  • Site Counter:160,002
  • Registered Users:18
  • Unregistered Users:0
  • Since:12 Feb 2017
  • Visitors:
    • Today:236