Служба за работа по случай

доставчик:
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 0 ::: Александрия ::: Област: Телеорман
Улица/ Номер:
Str. Dunarii, nr. 7
Телефон: 0 ::: Fax: +40247.406.060
Мобилен телефон:
+40749049204
Е-поща: ::: Web-site : www.dgaspctr.ro
Мисия или главна цел/предназначение:
Осигурява в рамките на настаняването при физическо лице или семейство възпитанието и грижите за детето, което временно или трайно е отделено от родителите си в резултат на установяването на мярката за приемна грижа в съответствие с предвидените от закона условия.  
Целева/и група/и :
  • Дете, което временно или окончателно е лишено от родителските грижи;
  • Дете, чиито родители са починали, неизвестни, които са загубили родителските си права;
  • Пренебрегнато или изоставено дете.

 

Капацитет:
200
Кратко описание:

Службата предоставя следните социални услуги: правно консултиране, надзор, реинтеграция в семейството и общността, социализация и дейности за свободното време, настаняване, лична грижа, формално и неформално образование, развитие на умения за независим живот, консултиране и емоционална подкрепа, социално-професионална ориентация, реинтеграция / интегриране в семейството, поддържане на семейните отношения.

Местоположение:
  • Site Counter:160,006
  • Registered Users:18
  • Unregistered Users:0
  • Since:12 Feb 2017
  • Visitors:
    • Today:240