Териториален център за семейна защита на деца със специални нужди - Александрия

доставчик:
Главна дирекция за социално подпомагане и закрила на дететео - Телеорман
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 0 ::: Александрия ::: Област: Телеорман
Улица/ Номер:
Str. Dunarii, bloc M3, et.IV, ap 45
Телефон: +40247.310833 ::: Fax:
Мобилен телефон:
Е-поща: ::: Web-site :
Мисия или главна цел/предназначение:
Резидентна услуга.  Териториалният център за семейна защита на деца със специални нужди – Александрия има за цел предоставяне на достъп за деца и младежи със специални нужди за определен период от време; грижа за дете / млад човек със специални нужди; неформално обучение; емоционална подкрепа; консултиране и обучение за реинтеграция в семейството и социално приобщаване. Предлагани основни услуги: осигурява на бенефициентите качествени условия на живот, подобни на семейната среда; Гарантиране на нуждите от облекло и друго специфично оборудване, включително пари за лични нужди; Осигуряване на бенефициентите на подходящ хранителен режим, съобразно индивидуалните нужди и предпочитания; Подкрепа и насърчаване на образованието на деца със специални нужди в специални образователни звена с цел преориентиране към масово образование; Да се ​​осигурят на децата със специални нужди възможности за свободно време, отдих и социализация. Децата в центъра за домашни грижи получават конкретна подкрепа и се насърчават да поддържат връзка с родителите си, с разширеното семейство и с други хора, които са важни за тях.
Целева/и група/и :
 • деца и млади хора с увреждания, на възраст от 10 до 24 години; бенефициентите се настаняват в апартаменти с 4 стаи и храната се осигурява в помещение, разположено в трапезария.
Капацитет:
40
Кратко описание:

Мултидисциплинарният екип, предлагащ социални услуги, се състои от следните видове специалисти:

 • психолог, 2 души, ¼ работно време;
 • медицинска сестра, 1 човек, на пълно работно време;
 • педагози, 19 души, на пълно работно време.
Местоположение:
 • Site Counter:159,957
 • Registered Users:18
 • Unregistered Users:0
 • Since:12 Feb 2017
 • Visitors:
  • Today:191