Териториален център за семейна защита на деца със специални нужди - Росиори де Веде

доставчик:
Главна дирекция за социално подпомагане и закрила на дететео - Телеорман
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 0 ::: Росиори де Веде ::: Област: Телеорман
Улица/ Номер:
Ул. Републики, 412, ап.2
Телефон: +40247.461.784 ::: Fax:
Мобилен телефон:
Е-поща: ::: Web-site :
Мисия или главна цел/предназначение:
Резидентна услуга.  Териториален център за семейна защита на деца със специални нужди - Росиори де Веде е с мисия да приема и настанява деца и младежи в центъра след решение на Комисията за закрила на детето на Телеорман, съдебна заповед или разпоредба на директора на ГД СПЗД Телеорман; Основните изпълнявани услуги: кърмене и грижи; емоционална подкрепа и психологическо консултиране; предоставяне на формално и самостоятелно образование; социализация и дейности за свободното време; подкрепа и обучение за реинтеграция или интеграция в семейството и общността; подкрепа и консултиране за социално приобщаване; образователни и лични грижи; социално консултиране и посредничество; юридическа помощ.
Целева/и група/и :

деца и младежи от 6 до 26 години

 

Капацитет:
Кратко описание:

Мултидисциплинарният екип, предлагащ социални услуги, се състои от следните видове специалисти:

 • психолог, 2 души, ¼ работно време;
 • медицинска сестра, 1 човек, на пълно работно време;
 • педагози, 26 души, на пълно работно време.

 

 • Psychologist, 1 person, ¼ full-timeemployment;
 • Kinetotherapist, 1 person, ½ full-timeemployment;
 • Nurse, 7 persons, full-time employment;
 • Educator, 1 person, full-time employment;
 • Doctor, 1 person, ½ full-timeemployment.

 

Местоположение:
 • Site Counter:160,025
 • Registered Users:18
 • Unregistered Users:0
 • Since:12 Feb 2017
 • Visitors:
  • Today:259