A fost elaborată Strategia națională privind drepturile persoanelor cu dizabilități pentru perioada 2021-2027 (România)

12.04.2021 Acest document este unul dintre principalele rezultate ale proiectului „Consolidarea mecanismului de coordonare a implementării Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități”, realizat cu asistență tehnică din partea Băncii Mondiale și care s-a desfășurat în perioada 25.01.2019 – 25.11.2021.

Obiectivul general al proiectului a fost acela de a face funcțional „mecanismul de coordonare a implementării Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități”, ratificată de România prin Legea nr. 221/2010, cu modificările și completările ulterioare.

Domeniile prioritare asumate de România prin intermediul acestei Strategii sunt următoarele: Accesibilitate și mobilitate; Protecția efectivă a drepturilor persoanelor cu dizabilități; Ocupare; Protecție socială inclusiv abilitare/reabilitare; Viață independentă și integrare în comunitate, inclusiv accesul la servicii publice; Educație; Sănătate; Participare politică și publică.

Sursa: http://andpdca.gov.ro

  • Site Counter:231,962
  • Registered Users:18
  • Unregistered Users:0
  • Since:12 Feb 2017
  • Visitors:
    • Today:160