Proiectul “Retea Regionala pentru Coeziune Sociala”

Partenerii proiectului:​

Free Youth Centre – Vidin, Bulgaria (Lider de parteneriat)
Asociația Vasiliada  – Craiova, România

Obiectiv principal:​ Furnizarea de servicii sociale mai eficiente pentru persoane cu risc de sărăcie sau excluziune socială, din zona transfrontalieră româno-bulgară, prin consolidarea transfrontalieră a resurselor, consolidarea competenței și parteneriatului public -privat.  

Target groups:

 • Experți din cadrul furnizorilor de servicii sociale din întreagă zonă transfrontalieră România-Bulgaria – atât din sectorul public (de stat, local) cât și privat (ONG-uri care oferă servicii sociale și organizațiile de beneficiari ai serviciilor sociale) – 220;

 • Experti și administratori din instituții publice responsabile cu luarea deciziilor sau având funcții de control în domeniul social din aceeași zonă, care operează la nivel local și regional, cum sunt administrațiile publice locale, organisme ministeriale deconcentrate agenții de stat pentru protecția copilului, etc.- 80.

ACTIVITĂȚI​

Cartografierea resurselor din zona transfrontalieră (Iunie – August 2017)

Scopurile activității:

 • Identificarea și descrierea resurselor disponibile pentru lucrul social din întreaga zonă transfrontalieră bulgaro-română –structuri administrative locale și regionale, resurse  metodice (ex: facultăți de asistență socială și centre de calificare), furnizori publici și privați de servicii sociale pentru copii și adulți;
 • Promovarea ideii proiectului și atragerea instituțiilor țintă, a organizațiilor și a experților în vederea participării;
 • Cercetarea celor mai bune practici și nevoi.

Cartografierea va fi realizată prin cercetarea informațiilor oficiale disponibile (ex. pentru furnizorii de servicii sociale existenți) și prin vizitarea la fața locului a structurilor amintite mai sus. Va acoperi o zonă de 13 unități administrative – regiunile Vratsa, Pleven, Veliko-Tarnovo, Ruse, Silistra și Dobrich din Bulgaria (avem deja informații din regiunile Vidin și Montana); județele Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călărași și Constanța din România.

Fiecare partener al proiectului își va folosi proprii experți, care vor implementa cartografierea în colaborare și folosind o metodologie comună. Ca rezultat al acestei activități va fi creată o bază de date (min. 200 de intrări) cu informații de bază privind fiecare structură și serviciu social – ex. nume, date de contact, scop, grupurile-țintă, capacitate, cele mai bune practici,  etc. Aceste informații vor fi traduse și disponibile în limbile bulgară, română și engleză. Vor fi folosite în vederea analizei și luării de decizii  dar, de asemenea, vor fi răspândite către grupurile-țintă. Pentru promovarea proiectului, vor fi produse și distribuite afișe și pliante de către experți pe parcursul vizitelor și întâlnirilor.

Cercetarea comparativă a sistemelor de asistență socială (Iulie-  Septembrie 2017)

Scopurile implementării acestei activități sunt:

 • Ca echipa proiectului și ceilalți experți ai proiectului să se familiarizeze cu sistemele de asistență socială, politica socială și situația actuală din țările participante în domeniul furnizării de servicii sociale;
 • Să se realizeze evaluări ale nevoilor în scopul îmbunătățirii competenței în regiunea transfrontalieră pentru a îndeplini mai bine cerințele politicilor naționale și europene privind dezvoltarea de servicii sociale eficiente (de asemenea în context transfrontalier).

Produsul cercetării va reprezenta un  studiu privind obiectivele sus amintite – situația actuală a sistemelor sociale și evaluarea nevoilor în regiunile participante pentru consolitarea competenței în furnizarea serviciilor sociale. Va cuprinde de asemenea traducerea documentelor naționale importante din sfera socială, cum sunt documentele de politică, legi, strategii, prezentarea structurii puterii – subordonare, sisteme de control, participarea la luarea deciziilor, parteneriate publice-private, etc.

Cercetarea va fi realizată în fiecare țară participantă, de către propriul său cercetător, dar sub supravegherea unui cercetător leader cu experiență. Va presupune cercetare de birou (a legilor, strategiilor și a celorlalte documente), rezumat al publicațiilor și statisticilor, studii de caz și rezumatul și analiza rezultatelor activității anterioare – cartografierea. Fiecare parte va realiza un set de informații ale țării, care, tradus în limba engleză, va fi consolidat și analizat de către cercetătorul șef în raportul final. Concluziile și recomandările acestui raport vor fi luate în considerare pentru activitățile proiectului.

Întregul proces de cercetare va necesita lucru de colaborare. Raportul final va fi tradus în limbile bulgară și română. 

Crearea unei Comunități Virtuale de Practică (Septembrie – Octombrie 2017)

Site-ul web al proiectului va reprezenta un instrument de rețea ale cărui obiective sunt:

 • Permiterea accesului la informații importante privind sistemele sociale naționale, topologia și structurile lor, legislație socială, etc. în limba țării vecine;
 • Permiterea accesului la baza de date creată în timpul activității de cartografiere – de asemenea sub forma unei hărți interactive a întregii regiuni transfrontaliere, unde pot fi găsite ușor orice tip de ”resurse sociale” (furnizori de servicii sociale, servicii sociale, etc.) cu o descriere de bază în ambele limbi;
 • Oferirea unui spațiu pentru experți și organizații/instituții, naționale și internaționale,  să împărtășească experiențe și cunoștințe de specialitate, pe parcursul implementării proiectului și după;
 • Răspândirea rezultatelor proiectului și sprijinirea reproducerii acestuia.

Pe parcursul implementării proiectului, site-ul va fi, de asemenea, folosit în scopuri de management al proiectului – pentru a sprijini comunicarea între parteneri, între experți, pentru a oferi acces la documente importante, pentru a furniza nivelul necesar de transparență și pentru a promova proiectul, etc. Astfel, site-ul va fi  o Comunitate de Practică (CoP) care va spori lucrul  în colaborare, pentru a împărtăși experiența membrilor. Platforma CoP  va fi interactivă și va sprijini de asemenea utilizatorii pentru a încărca și distribui documente, de ex. materiale metodice, invitații la evenimente, pentru a discuta subiecte importante, etc.

Conținutul concret și designul site-ului vor fi elaborate pe parcursul implementării proiectului. Site-ul va fi creat în limbile engleză, română și bulgară. Toate produsele proiectului vor fi disponibile pentru descărcare gratuită.

Pentru designul și asistența tehnică pentru crearea site-ului va fi responsabil LP, dar Asociația Vasiliada și experții săi vor participa la întregul proces, inclusiv testarea și evaluarea sa.

Întâlnirea internațională a experților (Octombrie 2017)

Prima întrunire internațională a experților va avea drept obiective:

 • Consolidarea nivelului de luare a deciziilor a partenerilor sociali din ambele țări și furnizarea către aceștia de informații generale privind sistemul social din țara vecină, resursele disponibile, nevoile, etc.;
 • Discutarea rezultatelor cartografierii și a cercetarii cu scopul de a edita, îmbunătăți și completa, dacă este cazul;
 • Includerea participanților în procesul de luare a deciziilor cu privire la activitățile planificate în proiect. 

Participanții la întrunire vor fi 20 de experți și parteneri cheie din domeniul social (10 din fiecare țară), cum ar fi de exemplu autorități locale sau județene, funcționari din instituții publice cu competențe cheie în politica socială și organismele lor regionale, furnizori mari de servicii sociale, experți. Metodele de lucru pot îmbina  prezentări, discuții de grup, lucrul în grupuri mici cu prezentare în plen, etc. Va fi realizată, de asmenea, o prezentare a site-ului CoP și a funcționalității sale ca un instrument de rețea.

Întrunirea va dura 2 zile și va avea loc în regiunea Ruse, Bulgaria. Rezultatul principal îl va reprezenta aprobare finală a studiului elaborat și a celorlalte materiale, cât și o decizie privind conținutul concret al schimburilor de experință și trainingurilor din cadrul proiectului. Va reprezenta de asemenea o oportunitate pentru experți să-și împărtășească experiența și bunele practici, să discute despre probleme comune și soluții.

Schimburi de experiență tematice (Noiembrie 2017 – Iunie 2018)

Această activitate va oferi posibilitatea furnizorilor de servicii sociale din ambele țări:

 • Să prezinte serviciile pe care le-au furnizat grupurilor-țintă – metodologia, realizările și bunele practici din lucrul lor;
 • Să se întâlnească cu colegii lor din cealaltă parte a graniței, să afle despre serviciile furnizate de ei – metodologia, realizările și bunele practici;
 • Să discute probleme comune și să găsească soluții comune cu scopul de a respecta standardele europene și să ofere servicii sociale mai eficiente pentru grupurile vulnerabile;
 • Să vadă serviciile sociale într-un context transfrontalier și să stabilească canale de comunicare, să planifice proiecte comune, etc.

Există 10  schimburi de experiență planificate în cadrul acestui proiect – 5 în Bulgaria și 5 în România. Evenimentele vor fi tematice, ceea ce înseamnă că în cadrul fiecăreia dintre ele va exista un subiect care va fi dezbatut. Subiectele concrete vor fi alese pe baza cercetării și cu ajutorul participanților la întrunirea internațională a experților (vezi activitatea anterioară), de exemplu putem menționa: ”copiii străzii”, ”servicii pentru persoane vârstnice”, ”adopție-temporară”, ”servicii sociale în comunitățile rurale”, ”servicii pentru persoane cu dizabilități”, etc. Selectarea participanților va avea la bază motivația lor, realizările (ex: bunele practici identificate pe parcursul activității de cartografiere), recomandările partenerilor, însă un echilibru teritorial va fi de asemenea luat în calcul. Fiecare întrunire va dura 2 zile și va fi facilitată. Metodele de lucru pot îmbina prezentări, discuții de grup, lucru în grupuri mici cu prezentare în plen, etc. Prezentarea site-ului web CoP și a funcționalității sale vor fi de asemenea realizate. Vor participa 20 de experți la fiecare întrunire (10 din fiecare țară). Ne propunem să le organizăm în diferite locuri din zona transfrontalieră (ex: regiunile Vidin, Veliko-Tarnovo, Silistra, și Dobrich în Bulgaria; județele Mehedinți, Dolj, Teleorman, și Constanța în România

Sesiuni comune de training (Iulie – Decembrie 2018)

Spre deosebire cea anterioară, această activitate se va concentra mai mult asupra dezvoltării continue a personalului care furnizează servicii sociale. Participanții vor fi experți în asistență socială din ambele țări și vor avea posibilitatea:

 • Să afle despre curente noi europene și globale, metodologii noi privind lucrul social și chiar pentru servicii noi, inclusiv din cele având efect sau caracter transfrontalier;
 • Să se întâlnească cu colegii lor din cealaltă parte a graniței, să discute probleme comune și să găsească soluții comune cu scopul de a respecta standardele europene;
 • Să vadă serviciile sociale de asemenea într-un context transfrontalier și să stabilească canale de comunicare, etc.

Există 10 traininguri planificate în cadrul acestui proiect – 5 în Bulgaria și 5 în România. Subiectele concrete vor fi alese pe baza cercetării și cu ajutorul participanților la întrunirea internațională a experților, de exemplu putem menționa: ”Servicii sociale dincolo de granițe”, ”modul în care fondurile europene pot sprijini serviciile sociale”, etc. Selectarea participanților va avea la bază motivația lor, realizările (ex: bunele practici identificate pe parcursul activității de cartografiere), recomandările partenerilor, însă un echilibru teritorial va fi de asemenea luat în calcul. Fiecare instruire va dura 3 zile și va fi implementată de instructori cu experiență – ideea noastră este să oferim cei mai buni metodiști din ambele țări. Metodele de lucru pot îmbina prezentări, discuții de grup, lucru în grupuri mici, exerciții practice, etc. Site-ul web CoP va fi prezentat după terminarea fiecărei instruiri. Vor participa 20 de experți la fiecare eveniment (10 din fiecare țară). Ne propunem să le organizăm în diferite locuri din zona transfrontalieră (ex: regiunile Montana, Pleven, și Ruse în Bulgaria; județele Olt, Dolj și Constanța în România).

Vizitele de schimb de experiență (Ianuarie – Februarie 2019)

Vizitele au drept scop sprijinirea schimbului de experiență într-un mod practic și activ, cât și încurajarea dezvoltării inițiativelor comune transfrontaliere în domeniul social între organizațiile/instituțiile bulgare și române (furnizori de servicii, atât publici cât și privați).

Vor fi 6 astfel de vizite implementate (3 în Bulgaria și 3 în România) cu participarea a 12 organizații/instituții selecționate pe o bază competitivă. Această selecție va fi realizată de o comisie externă, care va include reprezentanți ai partenerilor, cât și parteneri și experți din ambele țări (din participanții la întrunirea internaționale  a experților). În cadrul unei competiții deschise vor fi alese 6 perechi de parteneri – ex: o organizație gazdă din România și o organizație trimisă din Bulgaria sau invers. În cadrul fiecărei vizite de schimb vor participa 3 reprezentanți ai organizației trimise, iar deplasarea și cheltuielile cu cazarea vor fi suportate în cadrul proiectului, pentru 3 zile de vizită. Selecția se va realiza în baza unei cereri scrise, criteriile vor include motivația, experiența, potențialul pentru sustenabilitatea cooperării, etc.  Partenerii de schimb trebuie să ofere un program al evenimentului si rezultatele dorite ca parte a aplicației. După vizită, aceștia trebuie să raporteze ce au realizat. Nu vor fi transferate fonduri către organizațiile sau persoanele participante.

Conferința de încheiere (Martie – Aprilie 2019)

Motivele pentru a include activitatea în proiect și rolul său în acest context sunt:

 • Crearea în mod oficial și confirmarea Rețelei sociale bulgaro-române;
 • Evaluarea rezultatelor proiectului, incluzând aici metodologiile și abordările folosite, măsurarea indicatorilor, etc.;
 • Raportarea și informarea comunității de experți și a publicului cu privire la realizările proiectului;
 • Răspândirea realizărilor pentru reproducerea ideii proiectului și pentru extinderea rețelei în viitor;
 • Formularea concluziilor și, dacă este necesar, realizarea de recomandări instituției responsabile în domeniul asistenței sociale și politicii sociale, cât și pentru crearea de mecanisme pentru cooperare regională și pentru împărtășirea resurselor;
 • Discutarea unei strategii de sustenabilitate, etc.

Conferința de încheiere se va desfășura pe parcursul a două zile în România și va aduna 40 de participanți (20 din România și 20 din Bulgaria) – în calitate de participanți în proiect (beneficiari direcți, dar si experți metodici, formatori, etc.), cât și invitați de la instituții publice responsabile cu politica socială, alți parteneri și experți relevanți, etc. Mass-media locală, regională și națională va fi de asemenea invitată pentru a populariza evenimentul. Rezultatul principal al conferinței de încheiere îl va reprezenta crearea rețelei ceea ce înseamnă dezvoltarea și adoptarea Statutului acestei structuri și/sau a unei strategii în vederea dezvoltării sale.

Publicații (Martie – Aprilie 2019)

Activitatea își propune să disemineze realizările proiectului în comunitatea experților, cât și să le prezinte întregii societăți din ambele țări. În acest sens, vor fi pregătite și distribuite două publicații:

 • O colecție cu materialele din proiect – prezentarea sistemelor sociale din Bulgaria și România (rezultatele activității de cercetare), baza de date a organizațiilor și instituțiilor active în domeniul social în regiunea transfrontalieră (informații de bază și contacte), exemple de bune practici, etc.;
 • O borșură (”Prezentare generală”) – explicații generale despre realizările proiectului cu text și poze.

Ambele publicații vor fi redactate în limbile română și bulgară. Vor fi disponibile pentru descărcare gratuită de pe site-ul web al proiectului (Colecția va fi de asemenea într-o variantă e-book).

Publicitate (martie 2017 – Aprilie 2019)

Această activitate constantă va asigura nivelul necesar de publicitate și transparența proiectului. Va fi permanentă și va acoperi întreaga durată a proiectului. Activitatea va include:

 • Informarea mass-mediei cu privire la cele mai importante evenimente publice (comunicate de presă, invitații, interviuri);
 • Două conferințe de presă în fiecare țară (la începutul și la finalul proiectului) pentru prezentarea rezultatelor proiectului;
 • Design, tipărire și distribuirea materialelor de promovare, cum ar fi mape, pliante, postere, roll-upuri pentru beneficiarii direcți și comunitățile țintă;
 • Design, tipărire și distribuirea  Colecției cu materiale și a broșurii
 • Crearea și menținerea unui site web în limbile engleză, bulgară și română pentru participanții la proiect și alții experti interesați.

Bannerul roll-up va fi folosit la fiecare eveniment public – instruiri, schimburi de experiență, conferița de încheiere, etc. pentru a informa participanții și media cu privire la proiect și la programul Interreg V-A, etc.

Managementul proiectului (Aprilie 2017 – Aprilie 2019)

Organizarea implementării proiectului  include: un plan detaliat al activităților, un plan de achiziții al proiectului pentru fiecare partener (dacă este cazul); un plan pentru publicitate și transparență; proceduri de monitorizare; schema plăților și a cash-flow-ului; plan de gestionare a riscurilor;  strategie de sustenabilitate; profile ale experților cheie/descrierea postului; proceduri de nominalizare și selectare a participanților, etc. Aplicarea documentelor adoptate va fi controlată printr-un sistem de monitorizare la trei luni; se vor organiza ședințe de management – de min. 8 ori pe parcursul proiectului;

Activitățile proiectului vor fi organizate de echipele de management ale proiectului ale Free Youth Centre și ale Asociației Vasiliada. Activitățile și rezultatele vor fi monitorizate de managerii de proiect.

Personalul proiectului va participa la toate evenimentele importante ale proiectului (schimburi de experiență instruiri, etc.) pentru a asigura buna organizare și monitorizarea. Pe parcursul implementării proiectului vor fi organizate 8 întruniri de manangement – 4 în Bulgaria și 4 în România, la aproximativ  8 luni.

Rezultatele proiectului:​

 • Realizarea unei evaluări comune a situației actuate din sistemele sociale din România și Bulgaria și implementarea evaluării in regiunea transfrontatieră româno-bulgară;
 • Crearea unei Comunități Virtuale de Practică, în vederea sprijinirii furnizorilor de servicii sociale din regiunea transfrontatieră;
 • Realizarea unei baze de date privind potiticile sociate și strategia din domeniul asistenței sociate din România și Bulgaria, precum și a profilelor furnizorilor de servicii sociale din zona transfrontatieră;
 • Participarea la forumuri de schimb de experiență și formare comună a unui număr de 300 de experți din domeniul social, atat din sectorul public, cât și din cel privat;
 • 12 organizații își vor împărtăți experiența practică și/sau vor dezvolta inițiative comune ca rezultat al schimburilor de experiență;
 • Crearea unei rețele transfrontatiere a furnizorilor de servicii sociale.

Durata proiectului:​

26 Aprilie 2017 – 25 Aprilie 2019 (24 luni)

Bugetul proiectului:​

Total  - 353286,71 euro (din care: 300293,71 euro ERDF, 24084,78 euro bugetul de stat România, 21842,50  euro bugetul de stat Bulgaria și 7065,73 euro contribuție proprie)

 • Site Counter:210,092
 • Registered Users:18
 • Unregistered Users:0
 • Since:12 Feb 2017
 • Visitors:
  • Today:94