20 noiembrie, Ziua Internațională a Drepturilor Copilului

01.11.2021 On November 20, to mark the adoption of the Convention on the Rights of the Child, we celebrate the World Children's Day.

On 14 December 1954, the UN General Assembly called on countries around the world (Resolution 836, IX) to organize, beginning in 1956, an annual event, Universal Children's Day, a day dedicated to children around the world, a day through which children's rights are promoted and celebrated. Five years later, on November 20, 1959, the UN General Assembly adopted the Declaration on the Rights of the Child, which defines the rights of the child to protection, education, health care, shelter and adequate nutrition. On the same date, in 1989, the UN General Assembly adopted the Convention on the Rights of the Child.

ANDPDCA va gestiona 100 milioane de euro din Planul Național de Redresare şi Rezilienţă (PNRR)

28.10.2021 Din cele 29,2 miliarde de euro puse la dispoziție României, 368 de milioane de euro sunt alocați pentru reforme în domeniul muncii şi protecţiei sociale. Din această sumă, 100 de milioane euro vor merge către ANPDCA, pentru dezvoltarea componentei de infrastructură socială, după cum urmează:

 • 50 de milioane euro merg la dezvoltarea infrastructurii sociale pentru copii, fiind incluse investiţii într-o reţea de 150 centre de zi pentru copiii în situaţii de risc;
 • 50 de milioane de euro sunt destinaţi reformei sistemului de protecţie a persoanelor adulte cu dizabilităţi și investiţiilor în modernizarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilităţi.

Sursa: http://andpdca.gov.ro

 

Guvernul Romaniei a aprobat introducerea noilor măsuri de sprijin pentru formarea și angajarea persoanelor care beneficiază de venit minim garantat, precum și a tinerilor

15.09.2021 Guvernul României a aprobat Ordonanța de urgență care modifică și completează Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat și Legea nr. 76/2002.

Principalele modificări aduse Legii nr. 416/2001:

 • Menținerea ajutorului social, timp de încă 6 luni din momentul angajării, dacă beneficiarul se angajează pentru o perioadă de cel puțin 24 luni. În cazul în care contractul de muncă al unui beneficiar încetează, din inițiativa angajatorului, în mai puțin de 24 de luni, sumele acordate cu titlu de ajutor social nu vor fi recuperate. În schimb, dacă raporturile de muncă încetează din motive imputabile angajatului, sumele acordate cu titlu de ajutor social vor fi recuperate pe întreaga perioadă.
 • Posibilitatea ca persoanele beneficiare de ajutor social să urmeze cursuri de tip ”A doua șansă”, la recomandarea agenției județene pentru ocuparea forței de muncă. Refuzul de participare va conduce la încetarea ajutorului social și interzicerea solicitării unui nou drept pentru o perioadă de 12 luni, ca și în cazul refuzului unui loc de muncă.
 • Introducerea obligativității prezentării persoanelor apte de muncă beneficiare de ajutor social la agențiile pentru ocuparea forței de muncă, pentru aplicarea măsurilor de stimulare a ocupării, din 6 în 6 luni sau ori de câte ori sunt solicitate. Neprezentarea la agenția pentru ocuparea forței de muncă se va asimila refuzului unui loc de muncă și va conduce la încetarea ajutorului social și posibilitatea depunerii unei noi solicitări după o perioadă de 12 luni. Această obligație a existat și anterior, până în anul 2016, și a fost reintrodusă pentru menținerea legăturii între serviciile de ocupare și beneficiarii de ajutor social.
 • Decontarea transportului pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social care urmează cursurile programului ” A doua șansă”, la o distanță mai mare de 5 km față de locuință.

În ceea ce privește Legea nr. 76/2002, principala modificare adusă acesteia prin ordonanța de urgență constă în faptul că a fost extinsă grupa de vârstă pentru care se aplică măsurile destinate tinerilor NEET, de la 16 – 25 de ani, cât este în prezent, la 16 – 30 de ani.

Aproximativ 2.000 de tineri NEET vor beneficia în acest an de măsuri finanțate din bugetul asigurărilor de șomaj, impactul financiar fiind estimat la 5.625.000 lei.

Sursa: https://mmuncii.ro

 

Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 2021-2027 și Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei, aprobate de Guvernul României

19.05.2021 Guvernul României a adoptat, Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 2021-2027 și Planul de acțiuni pe perioada 2021 - 2027 pentru implementarea acestei strategii.

Măsurile incluse în Strategie au drept obiectiv o rată de ocupare de 75% pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 20-64 ani, până la sfârșitul anului 2027. În acest sens, se va pune accent pe inovare socială, adică noi modele de servicii publice și private, dezvoltate inclusiv prin parteneriate.

Finanțarea necesară  îndeplinirii  măsurilor prevăzute în Strategie se va realiza de fiecare instituţie responsabilă cu implementarea planului aferent acesteia, din fondurile aprobate anual în bugetul acestora, dar și prin accesare de fonduri externe nerambursabile.

Sursa: http://andpdca.gov.ro

 

Pages

 • Site Counter:221,460
 • Registered Users:18
 • Unregistered Users:0
 • Since:12 Feb 2017
 • Visitors:
  • Today:66