Centrul de lucru cu copii ai străzii, parte a Complexului pentru Servicii Sociale pentru copii și familii

provider:
Asociația Equinoxium
Tipul structurii :
Social service provided in the community
Cod postal: 7000 ::: Ruse ::: County: Ruse
Strada/numar:
14 Lipnik Str.
Numar telefon: +359(0)884 624 587 ::: Fax:
Telefon mobil:
Е-поща: s.peteva@eq-bg.org ::: Web-site :
Misiunea si scopul structurii sociale/obiective generale :
Centrul este un complex de servicii sociale pentru prevenirea abandonului școlar, reabilitarea socială și integrarea copiilor care trăiesc permanent sau parțial pe stradă, prin muncă individuală cu copilul și familia acestuia, consiliere familială și sprijin, servicii de igienă medicală și sanitară.
Grup/Grupuri tinta:

Principalii beneficiari ai complexului de servicii  sunt copii neglijați pentru care s-au găsit îngrijitori și control parental sau de altă natură. Beneficiarii Centrului mai pot fi:

-  copii care au fugit de acasă sau de la o instituție specializată în care au fost găzduiți;

- copii din afara școlii sau abandonați la vârsta preșcolară și școlară;

- copiii care sunt victime ale abuzului, violenței, exploatării sau altor tratamente sau pedepse inumane, degradante în cadrul sau în afara familiei;

- copiii care utilizează droguri;

- copii care săvârșesc fapte penale.

Capacitate:
15
Scurta descriere :

Suportul educațional. Rețea mobilă de muncă socială - pentru identificarea și localizarea copiilor de pe stradă. Sănătate. Program pentru deprinderile de viață și integrare în societate. Terapia ocupationala, terapia prin artă.

Местоположение:
  • Site Counter:219,993
  • Registered Users:18
  • Unregistered Users:0
  • Since:12 Feb 2017
  • Visitors:
    • Today:911