Centrul de cazare de tip familial pentru adulți cu dizabilități mintale

provider:
Municipalitatea Veliko Tarnovo
Tipul structurii :
Social service provided in the community
Cod postal: 5000 ::: Veliko Tarnovo ::: County: Veliko Tarnovo
Strada/numar:
49, Nikola Gabrovsky Str., west wing
Numar telefon: +359(0)62/ 67 00 31 ::: Fax:
Telefon mobil:
Е-поща: cnst_vt@abv.bg ::: Web-site :
Misiunea si scopul structurii sociale/obiective generale :
La centrul de cazare de tip familial pentru adulți cu dizabilități mentale, persoanele primesc îngrijirea și sprijinul individualizat necesar pentru a duce o viață relativ independentă. Organizarea vieții și a serviciilor în cadrul Centrului vizează crearea condițiilor pentru participarea egală a beneficiarilor la viața comunității locale. Obiectivul principal: Îmbunătățirea calității vieții și incluziunea socială a beneficiarilor.
Grup/Grupuri tinta:

• Persoanele cu retard mental, provenite din instituțiile de specialitate pentru persoanele vârstnice cu retard mintal de pe teritoriul municipalităţii Veliko Tarnovo.

Capacitate:
10
Scurta descriere :

Serviciul social "Centrul de cazare de tip familial pentru adulți cu dizabilități mintale" a fost inaugurat la 01.08.2015.

Servicii furnizate:

• asigurarea îngrijirii și a asistenței permanente;

• servicii medicale;

• formarea de aptitudini sociale;

• organizarea timpului liber;

• orientare în carieră;

• consiliere și informare.

Местоположение:
  • Site Counter:221,658
  • Registered Users:18
  • Unregistered Users:0
  • Since:12 Feb 2017
  • Visitors:
    • Today:61