Centrul de îngrijire socială

provider:
Fundația Unique Children - Vidin
Tipul structurii :
Social service provided in the community
Cod postal: 3700 ::: Vidin ::: County: Vidin
Strada/numar:
32, Knyaz Boris I Str.
Numar telefon: +359(0)94 600 859 ::: Fax:
Telefon mobil:
Е-поща: cop.vidin@gmail.com ::: Web-site :
Misiunea si scopul structurii sociale/obiective generale :
Asigurarea serviciilor sociale pentru copii vizează: - protejarea intereselor superioare ale copilului; - promovarea incluziunii sociale a copiilor; - îmbunătățirea abilităților sociale; - susținere pentru părinți în rezolvarea problemelor cu copiii.
Grup/Grupuri tinta:

Copii aflați în situații de risc, având vârsta la care pot merge la școală (7-18 ani):

- copii care nu au părinți;

- care sunt abuzați, victime ale exploatării sau oricărui alt tratament degradant, în cadrul sau în afara familiei;

- copii cu comportament deviant;

- copii care riscă să abandoneze școala;

- copii care se pregătesc să părăsească instituțiile specializate.

Capacitate:
Scurta descriere :

Serviciul este alcătuit din diferite componente care pot fi aplicate împreună, consecutiv sau separat, în funcție de nevoile identificate în evaluare și anume:

- consiliere pedagogică și psihologică și sprijin psihopedagogic pentru copil;

- programe de aptitudini sociale;

- programe pentru prevenirea comportamentului deviant;

- servicii de dezvoltare a abilităților parentale;

- sprijin educațional. Activitățile din acest domeniu sunt legate de acoperirea deficientelor educaționale la copii. Copiii sunt instruiți de către pedagogi care au experiență în lucrul cu copii cu dizabilități de învățare. Sunt folosite metode interactive de lucru care permit copilului să nu fie doar un subiect al cunoașterii, ci să fie implicat activ în întreg procesul de învățare.

- Consiliere. Aceasta se referă atât la copii, cât și la părinții lor. Consilierea este legată de rezolvarea problemelor personale și sociale ale celui consiliat (emoționale, comunicative, de adaptare, dificultăți de învățare etc.)

Местоположение:
  • Site Counter:219,903
  • Registered Users:18
  • Unregistered Users:0
  • Since:12 Feb 2017
  • Visitors:
    • Today:821