Centrul de lucru cu copii ai Străzii

provider:
Centrul Tineretul Liber
Tipul structurii :
Social service provided in the community
Cod postal: 3700 ::: Vidin ::: County: Vidin
Strada/numar:
5, Bacho Kiro Str.
Numar telefon: +359(0)94 621213 ::: Fax:
Telefon mobil:
Е-поща: crdu@fyc-vidin.org ::: Web-site :
Misiunea si scopul structurii sociale/obiective generale :
Scopul serviciului este prevenirea abandonului școlar, reabilitarea socială și integrarea copiilor care trăiesc permanent sau parțial pe stradă prin muncă individuală cu copilul și familia lui, consiliere și sprijin familial, servicii medicale, alfabetizare pentru copii, formarea în dezvoltarea abilităților parentale etc.
Grup/Grupuri tinta:

- Copiii aflați pe străzi, din grupa de vârstă 5-18 ani;

- Părinți, membri de familie.

Capacitate:
15
Scurta descriere :

Servicii oferite:

- asistența socială pentru a restabili și consolida legăturile dintre copii și familiile lor și sprijin pentru a face față conflictelor și crizelor în relațiile de familie;

- asigurarea nevoilor de bază ale copilului - hrană, îmbrăcăminte și încălțăminte în funcție de sezon, servicii sanitare;

- sprijin și asistență medicală, sprijin pentru accesul la rețeaua de sănătate și tratament pre-spitalicesc, sprijin familial pentru medicamente;

- sprijin psihologic pentru copii și familiile acestora;

- sprijin școlar - alfabetizare, pregătire școlară, programe de formare alternativă, sprijin în procesul educațional al elevilor, orientare profesională și formare pre-profesională;

- organizarea timpului liber și crearea condițiilor pentru exprimarea individuală a abilităților fiecărui copil;

- muncă de tip mobil (asistență socială la fața locului), identificarea, localizarea copiilor străzii, furnizarea de servicii externalizate;

- asistarea copiilor și a părinților acestora în emiterea de acte de identitate, înscrierea la școală, căutarea unui loc de muncă (pentru copiii de peste 16 ani și pentru părinți), asistență pentru contactele cu instituțiile.

Местоположение:
  • Site Counter:222,779
  • Registered Users:18
  • Unregistered Users:0
  • Since:12 Feb 2017
  • Visitors:
    • Today:19