Complex de servicii sociale pentru copii și familii

provider:
Institutul pentru Activități și Practici Sociale
Tipul structurii :
Social service provided in the community
Cod postal: 3700 ::: Vidin ::: County: Vidin
Strada/numar:
25a, Knyaz Boris I Str.
Numar telefon: +359(0)094600606 ::: Fax:
Telefon mobil:
Е-поща: sapi_vidin_ksuds@abv.bg ::: Web-site :
Misiunea si scopul structurii sociale/obiective generale :
Misiune "Ne angajăm să oferim un mediu sigur și garantat pentru copii, tineri și părinții lor. Descoperim abilitățile individuale de bază și talentele fiecăruia și vom crește potențialul lor de exprimare și capacitatea de rezolvare a problemelor”. Centru derulează o varietate de programe de lucru de grup și individuale, bazate pe abordarea multidisciplinară, munca în echipă și cele mai bune practici. Se urmărește: crearea unui model durabil și funcțional de cooperare interinstituțională pe teritoriul municipiului Vidin, asigurarea participării beneficiarilor serviciilor, mai ales a copiilor, în procesul de luare a deciziilor cu privire la tipul și modul de prestare a serviciilor, actualizarea setului de servicii furnizate, în funcție de dinamica nevoilor, dezvoltarea gamei de servicii oferite în complex, astfel încât acestea să fie mai în concordanță cu nevoile grupurilor țintă, dezvoltarea în continuare a muncii sociale mobile atât pe teren - pe stradă cât și în familie, atunci când este dificil pentru beneficiari să vină  la Centru.
Grup/Grupuri tinta:

Copiii, părinții și rudele acestora, în special:

- copii și adolescenți cazați în instituții specializate,

- copii care urmează a fi mutați într-un alt serviciu (asistență parentală, adopție),

- copii cu plan de reintegrare,

- copii cu vîrsta de peste 17 ani care părăsesc instituțiile,

- copii cu risc de abandon școlar,

- copii cu comportament deviant,

- copii care sunt victime ale abuzului, violenței sau exploatării,

- copii de pe străzi, copii cu dizabilități ușoare (autism, down etc.),

- familii, părinți singuri, mame tinere și femei însărcinate care riscă să-și abandoneze copiii,

- candidați pentru familii adoptive.

Capacitate:
103
Scurta descriere :

Se pune accentul pe asistența specifică acordată copiilor și pe dezvoltarea serviciilor speciale. Aceste servicii sunt oferite în funcție de evaluarea nevoilor fiecăruia în parte. Echipa de lucru pentru copii este pregătită să ofere următoarele servicii: consiliere pentru copiii care sunt victime ale violenței; admiterea de urgență a copiilor care sunt victime ale violenței; pregătirea copiilor pentru audiere în instanță; consilierea copiilor cu probleme comportamentale; sprijin pentru copiii care abandonează școala; sprijin pentru copiii plasați la părinți adoptivi; ateliere de interes; cluburi de vară pentru copiii aflați în situații de risc.

Serviciile destinate părinților și rudelor copiilor sunt oferite atât în ​​complex, cât și în centrul de zi. Sunt oferite următoarele servicii: consiliere, mediere, asistență maternală conferințe de grup, sprijin pentru adopție, sprijin pentru părinții copiilor victime ale violenței, servicii de intervenție timpurie, planificare familială (în grup și în mod individual); consiliere familială (în grup și în mod individual).

Местоположение:
  • Site Counter:219,984
  • Registered Users:18
  • Unregistered Users:0
  • Since:12 Feb 2017
  • Visitors:
    • Today:902