Adapostul victimelor violentei in familie - Drobeta - Turnu Severin

provider:
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI MEHEDINTI
Tipul structurii :
Social service provided in the community
Cod postal: 220132 ::: Drobeta-Turnu Severin ::: County: Mehedinti
Strada/numar:
Calugareni, nr. 1 bis
Numar telefon: 0252/ 214090 / 0252/ 324460 ::: Fax: 0252/328658
Telefon mobil:
0746704655
Е-поща: directive@dgaspcmh ::: Web-site :
Misiunea si scopul structurii sociale/obiective generale :
Adapostul  victimelor violentei in familie Tipul serviciului social - Centre rezidențiale (centre cu cazare)   Alte informații privind serviciul social:   Adapostul victimelor violentei in familie are ca misiune asigurarea protectiei, gazduirea, ingrijirea si consilierea victimelor violentei in familie si a copiilor acestora in situatii de urgenta.     Scopul Adapostulului victimelor violentei in familie este de a asigura, pe o perioada determinata, protectie impotriva agresorului precum si asistenta femeilor victime ale violentei in familie si minorilor aflati in ingrijirea acestora, conform Legii 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie, cu modoficarile si completarile ulterioare.        Obiectivul general al centrului este cresterea calitatii conditiilor de viata pentru victimele violentei in familie precum si pentru copiii acestora.
Grup/Grupuri tinta:
 •  Beneficiarii serviciilor sociale acordate în cadrul Adapostului victimelor violentei în familie sunt centrului sunt:  victimele  violentei domestice (care  au fost  abuzate fizic, psihic, sexual  sau  le-au  fost  aduse prejudicii materiale  de catre  un membru  al familiei)
 • Membrilor  familiilor  acestora  prin sprijinirea  lor ( consiliere  si informare)

 

 

Capacitate:
6 locuri
Scurta descriere :

 

 • Adapostul victimelor violentei in familie este un  serviciu de tip rezidential, fara personalitate juridica, care functioneaza in cadrul  D.G.A.S.P.C.Mehedinti, care are drept misiune promovarea valorilor  familiale, a integrarii si intrajutorarii in familie, prevenirea  si combaterea  violentei  in relatiile  dintre membrii  acestora  si sprijinirea  membrilor  familiei aflati in situatii ca urmare a actelor de violenta in familie
 •      Adapostul  victimelor  violentei in familie  functioneaza  in conformitate  cu dispozitiile  Legii nr. 217/2003 pentru  prevenirea  si combaterea  violentei  in familie  cu modificarile  si complementarile  ulterioare, a Ordinului nr. 383/2004 privind  aprobarea  standardelor  de calitate  pentru serviciile sociale  din domeniul  protectiei  victimelor  violentei  in familie, Ordinul comun  emis  de Ministerul Administratiei si Ministerul  Sanatatii nr. 304/2004, 385/2004 si 1018/ 2004 privind  aprobarea Instructiunilor  de organizare  si functionare  a unitatilor  pentru  prevenirea  si combaterea  violentei  in familie.
 •     Adapostul victimelor violentei in familie este un serviciu de tip rezidential, care asigura gazduirea si ingrijirea de baza, pe termen scurt, pentru victime.
 • Principalele servicii pe care Adapostul victimelor  violentei in familie  le ofera victimelor sunt:
 •    gazduirea  victimelor  in situatii  de urgenta;
 •    îngrijire personala -asigura ingrijirea de baza: hrana, somn, îmbrăcăminte, igiena, etc;
 •    îngrijire medicala asigurata de asistenta medicala;
 •    dezvoltarea abilitatilor de viața independenta;
 •    consiliere  psihologica, sociala  si juridica;
 •    informare;
 •    asigurarea unui mediu securizant;
 •    sustinere emotionala  si prelucrarea traumei;
 •    asigura un sistem de primire, inregistrare, solutionare a sesizarilor și reclamatiilor cu privire la serviciile oferite;
 •    colaboreaza permanent cu profesionistii, autoritățile administratiei locale și alte servicii pentru copil și familie din comunitate;
 • adapostul  victimelor violentei in familie poate  fi  descris  ca o casa  frumoasa, amenajata  cu grija  deosebita,pentru  a  oferii victimelor caldura  caminului  de  care   nu  s-au   bucurat  pana  in  prezent.  

 

 

Местоположение:
 • Site Counter:219,881
 • Registered Users:18
 • Unregistered Users:0
 • Since:12 Feb 2017
 • Visitors:
  • Today:799