CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE “Cuviosul Iov” - Vinjulet

provider:
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI MEHEDINTI
Tipul structurii :
Social service provided in the community
Cod postal: 0 ::: Vinjulet ::: County: Mehedinti
Strada/numar:
0
Numar telefon: 0 ::: Fax:
Telefon mobil:
Е-поща: ::: Web-site :
Misiunea si scopul structurii sociale/obiective generale :
Centre rezidentiale (centre cu cazare) Alte informații privind serviciul social: Asigura informarea, protectia, ocrotirea, gazduirea, ingrijirea, consilierea, activitati de recuperare si reintegrare sociala pentru persoanele varstnice in functie de nevoile specifice, pe perioada nedeterminata, socializare si petrecere a timpului liber, aprofundarea relatiilor cu ceilalti beneficiari.  Obiective generale:  Creşterea calităţii şi diversificarea serviciilor sociale oferite beneficiarilor;   Menţinerea relaţiilor cu familia;   Promovarea unei imagini pozitive a beneficiarilor în comunitate;   Creşterea autonomiei personale;   Reintegrarea familiala.
Grup/Grupuri tinta:

Persoanele varstnice care;

 •        nu au familie
 •        nu au locuilta
 •        nu realizeaza venituri proprii
 •        nu se pot gospodarii singuri
 •       se afla in imposibilitatea de a-si asigura nevoile sociomedicale.

 

Capacitate:
25 locuri
Scurta descriere :
 •  Găzduire pe perioada nedeterminata - asigurarea cazării, hranei, cazarmamentului şi a condiţiilor igienico-sanitare corespunzătoare;

•        Asistenţă medicală şi îngrijire - înregistrarea în evidenţa medicală, vitaminizări, imunizări, menţinerea stării de sănătate;

•        Asistenţă paleativă

•        Socializare şi petrecerea timpului liber - implicarea comunităţii în activităţile iniţiate de beneficiari, aprofundarea relaţiilor cu ceilalţi beneficiari;

•        Consiliere şi informare - consilierea şi informarea beneficiarilor asupra problemelor administrative, economice, juridice şi religioase;

•        Recuperare si reabilitare functionala prin programe in scopul mentineriisau ameliorarii autonomiei functionale a beneficiarilor;

•        Evaluarea nevoilor individuale in functie de situatia personala a fiecarui beneficiar

 

 

 

Местоположение:
 • Site Counter:219,934
 • Registered Users:18
 • Unregistered Users:0
 • Since:12 Feb 2017
 • Visitors:
  • Today:852