Centru de asistență și protectie a victimelor traficului de persoane - Drobeta - Turnu Severin

provider:
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI MEHEDINTI
Tipul structurii :
Social service provided in the community
Cod postal: 220132 ::: Drobeta-Turnu Severin ::: County: Mehedinti
Strada/numar:
Aleea Narciselor nr. 5
Numar telefon: 0252318713 ::: Fax:
Telefon mobil:
Е-поща: ::: Web-site :
Misiunea si scopul structurii sociale/obiective generale :
Centre rezidențiale (centre cu cazare) Alte informații privind serviciul social: Centrul de asistenta și protecția a victimelor traficului de persoane are ca misiune asigurarea accesului victimelor traficului de persoane, pe o perioada determinata, la servicii specializate, în vederea protectiei acestora și a creșterii calitatii vieții, având ca finalitate integrarea/reintegrarea familiala și/sau sociala. Scopul Centrului de asistenta și protecția a victimelor traficului de persoane este de a asigura protecția victimelor traficului de persoane si sprijin pentru reintegrarea socioprofesională și în familie a victimelor. Obiectivul general al centrului este acordarea de asistenta sociala, medicala, psihologica, educationala, juridica și sprijin pentru reintegrarea socioprofesionala și în familie a victimelor traficului.
Grup/Grupuri tinta:

 

 • Victimele traficului de persoane

 

Capacitate:
Scurta descriere :
 • Centru de asistență și protecție a victimelor traficului de persoane, funcționează ăn subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mehedinți, fără personalitate juridică, având ca principal scop: asistența si protecția victimelor traficului de persoane, pe o perioadă determinată de timp, în centru, în propria familie, familia lărgită sau în familia substitutivă.
 • Centru de asistență și protecție a victimelor traficului de persoane funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011 cu modificările ulterioare a legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată cu modificările și completările ulterioare a Legii nr. 678/2001 privind prevenirea și combaterea trficului de persoane, cu modificările și completările ulterioare și a altor acte normative secundare aplicabile domeniului.
 •        Printre serviciile furnizate de centru se numară: cazarea victimelor pe o perioada determinată de timp, asistentă socială ( consiliere juridica, psihologică), asistență medicală, asistență și suport în vederea reabilitării/reintegrării sociale, educare și formare.
 •        Structura organizatorică a centrului este urmatoarea : sef centru – 1 post, asistent social – 1 post, psiholog – 1 post, inspector de specialitae – 1 post, asistent medical – 1 post, administrator – 1 post, îngrijitor curățenie – 1 post.
Местоположение:
 • Site Counter:219,884
 • Registered Users:18
 • Unregistered Users:0
 • Since:12 Feb 2017
 • Visitors:
  • Today:802