Centrul rezidential pentru copilul separat de parinti - Drobeta Turnu Severin

provider:
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI MEHEDINTI
Tipul structurii :
Social service provided in the community
Cod postal: 220220 ::: Drobeta-Turnu Severin ::: County: Mehedinti
Strada/numar:
Str. Topolnitei nr. 64A
Numar telefon: 0252/ 331804 ::: Fax:
Telefon mobil:
Е-поща: ::: Web-site :
Misiunea si scopul structurii sociale/obiective generale :
Centre rezidențiale (centre cu cazare) Alte informații privind serviciul social: Centrul rezidential pentru copilul separat de părinți are ca misiune asigurarea accesului copiilor instituţionalizaţi, pe o perioadă determinată, la servicii specializate,  în vederea creşterii calităţii vieţii acestora şi a formării şi dezvoltării deprinderilor de viaţă independentă, având ca finalitate  integrarea/ reintegrarea familială şi/sau socială. Scopul Centrului rezidential pentru copilul separat de parinti este  de a asigura protecţia, cresterea si ingrijirea copiilor, separati, temporar sau definitiv, de parintii lor ca urmare a stabilirii masurii plasamentului in conditiile Legii nr.272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului cu modificarile si completarile ulterioare.  Obiectivul general al centrului este cresterea calitatii conditiilor de viata ale copiilor institutionalizati intr-un mediu cat mai apropiat de cel familial.
Grup/Grupuri tinta:
 • Beneficiarii serviciilor sociale acordate în ,, Centrul rezidential pentru copilul separat de parinti”  sunt : copii separati definitiv sau temporar de părinții  lor, ca urmare a stabilirii masurii plasamentului, cu varsta cuprinsa intre 3 si 18 ani.

 

Capacitate:
Scurta descriere :

Centrul rezidential pentru copilul separat de parinti functioneaza ca serviciu de tip rezidenţial, fara personalitate juridica, aflat in subordinea Direcţiei Generale de Asistenta Sociala si Protecţia Copilului Mehedinti si are în componenta sa 8 apartamente situate în diferite locatii din municipiul Drobeta Turnu Severin, fiecare dintre acestea având licenta de funcționare proprie.

Intr-un apartament  locuiesc maximum 6 copii. Aceste apartamente cuprind elementele dintr-o locuinta familiala : trei dormitoare, camera de zi, bucatarie, doua bai, debara, holuri, terase.

Apartamentele sunt dotate cu mobilier diversificat si aparatura electrocasnica si electronica, toate acestea fiind adecvate varstei copiilor beneficiari ai serviciului.

         Serviciile furnizate:

 •         gazduirea pe perioada determinata, pana la incetarea masurii plasamentului;
 •         ingrijire personala - asigura ingrijirea de baza: hrana, somn, imbracaminte, igiena, etc;
 •         ingrijire medicala asigurata de asistenta medicala;
 •         educare ;
 •         dezvoltarea abilitatilor de viata independenta;
 •        supreveghere;
 •        consiliere psihologica;
 •        suport emotional;
 •        asigurarea unui mediu securizant;
 •        consiliere juridica;
 •       mentinerea  legaturilor cu  familia extinsa si alte persoane  importante  pentru copil;
 •       reintegrare familiala si comunitara;
 •       socializare si activitati culturale;  
 •      asigura un sistem de primire, inregistrare, solutionare a sesizarilor si reclamatiilor cu  privire la serviciile oferite ;
 •       colaboreaza permanent cu profesionistii, autoritatile administratiei locale si alte servicii pentru copil si familie din comunitate,
 •        elaboreaza planul individualizat de protectie pentru fiecare copil si il revizuieste prin echipa multidisciplinara .
Местоположение:
 • Site Counter:219,962
 • Registered Users:18
 • Unregistered Users:0
 • Since:12 Feb 2017
 • Visitors:
  • Today:880