Centrul de Îngrijire Socială 2

provider:
Municipalitatea Dobrici
Tipul structurii :
Social service provided in the community
Cod postal: 9300 ::: Dobrici ::: County: Dobrici
Strada/numar:
57 zhk. Druzhba 3
Numar telefon: +359(0)58/ 601401; 601088 ::: Fax:
Telefon mobil:
Е-поща: centyr2@abv.bg ::: Web-site :
Misiunea si scopul structurii sociale/obiective generale :
Centrul de Îngrijire Socială 2 este un complex de servicii sociale destinate copiilor și familiilor pentru a preveni abandonul copiilor și plasarea acestora în instituții specializate, prevenirea violenței și a abandonului școlar, dezinstituționalizarea și reintegrarea copiilor, formarea abilităților pentru a trăi independent și integrarea socială a copiilor din instituții, consilierea și sprijinirea familiilor aflate în situații de risc, evaluarea, formarea și sprijinirea părinților adoptivi și a adoptatorilor, consiliere și sprijin pentru copiii cu probleme comportamentale etc.
Grup/Grupuri tinta:

Copii cu vârsta cuprinsă între 0 și 18 ani aflați în situații de risc social și familiile acestora.

Capacitate:
Scurta descriere :

Copiii beneficiază de activităţi extracurriculare, primesc sprijin, informare și consiliere în funcție de gradul de dezvoltare și de nevoile lor individuale.

Centrul de Îngrijire Socială oferă servicii sociale următorilor beneficiari:

 • Familiile în care există risc de abandon al copilului sau plasare a acestuia într-o instituție specializată;
 • Familiile în care există un risc de destrămare familială;
 • Familiile ale căror copii sunt plasați în instituții de specialitate sau în altă familie adoptivă sau la rude;
 • Candidați pentru a deveni adaptatori sau cei deja aprobați drept adaptatori;
 • Familiile care nu pot face față problemelor copiilor lor și solicită sprijin profesional pentru creșterea și educarea lor;
 • Copiii din instituțiile specializate care urmează a fi dezinstituționalizați.

În Centrul de Îngrijire Socială lucrează o echipă de specialiști, care include: psihologi, pedagogi, asistenți sociali.

 

Местоположение:
 • Site Counter:221,751
 • Registered Users:18
 • Unregistered Users:0
 • Since:12 Feb 2017
 • Visitors:
  • Today:154