Centrul de Sprijin Social

provider:
Municipalitatea Gorna Oryahovitsa
Tipul structurii :
Social service provided in the community
Cod postal: 5100 ::: Gorna Oryahovitsa ::: County: Gorna Oryahovitsa
Strada/numar:
9 A, Vicho Grancharov Str.
Numar telefon: +359(0)88 216 5368 ::: Fax:
Telefon mobil:
Е-поща: cop@g-oryahovica.org ::: Web-site :
Misiunea si scopul structurii sociale/obiective generale :
"Centrul de Sprijin Social" este un complex de servicii sociale de prevenirea abandonului, prevenirea violenței și abandonului școlar, dezinstituționalizarea și reintegrarea copiilor, formarea competențelor pentru un stil de viață independent și integrarea socială a copiilor, consilierea și sprijinirea familiilor aflate în situații de risc, evaluarea și formarea viitorilor părinți adoptivi și a părinților adoptatori, consiliere și sprijin pentru copiii cu comportament antisocial.
Grup/Grupuri tinta:

1. Copiii cu vârsta cuprinsă între 0 și 18 ani și familiile acestora:

(a) victimele abuzului, violenței, exploatării;

(b) în cazul în care există riscuri privind buna lor dezvoltăre, fizică, mentală, morală, intelectuală și socială;

(c) cu handicap ;

d)  copiii în risc de abandon școlar.

2. Copiii de la 0 la 18 ani și familiile lor din comunitate vizate de diverse campanii de informare;

3. Copiii și tinerii din serviciile de tip rezidențial și cei care le părăsesc;

4. Femeile însărcinate, părinții / reprezentanții legali ai unui copil aflat în situație de risc care au nevoie de sprijin sau asistență specifică;

5. Candidați pentru a deveni familie adoptivă sau candidați deja aprobați.

Capacitate:
30
Scurta descriere :

1. Prevenirea abandonului copiilor;

2. Pregătirea și sprijinirea copilului și a familiei pentru reintegrarea într-un mediu familial, precum și monitorizarea și sprijinul după reintegrare;

3. Instruire pentru un mod de viață independent și sprijinirea integrării sociale și profesionale a copiilor și tinerilor din serviciile de tip rezidențial;

4. Prevenirea delincvenței juvenile;

5. Sprijin pentru copiii, victimele violenței și familiile acestora;

6. Consilierea copiilor cu probleme comportamentale și a familiilor acestora;

7. Lucrul cu copiii în risc de abandon școlar, precum și cu familiile lor;

8.Consilierea și sprijinirea familiei pentru dezvoltarea aptitudinilor și abilităților parentale, mobilizarea resurselor interne pentru a face față dificultăților în creșterea și educarea copiilor;

9. Formarea candidaților pentru a deveni familii adoptive și sprijinirea copiilor admiși;

10. Servicii de sprijin pentru adoptare - formarea potențialilor părinți adoptivi și sprijin pentru copii și familii după adopție;

11. Realizarea de campanii de informare;

12. Rețea mobilă de ”Muncă Socială” - căutarea și sprijinirea activă a copiilor și a familiilor din comunitățile cu risc ridicat - femeile aflate în situație de risc, copii ai străzii, victimele exploatării, abandonului școlar și copiii aflați într-o situație de excluziune socială, precum și familiile acestora.

Местоположение:
  • Site Counter:210,121
  • Registered Users:18
  • Unregistered Users:0
  • Since:12 Feb 2017
  • Visitors:
    • Today:123