Centrul pentru Reabilitare și Integrare Socială

provider:
Municipalitatea Kozlodui
Tipul structurii :
Social service provided in the community
Cod postal: 3326 ::: Butan ::: County: Vrața
Strada/numar:
82 Gerorgi Dimitrov Str.
Numar telefon: +359(0)91682580 ::: Fax:
Telefon mobil:
0886409255
Е-поща: csri_m@abv.bg ::: Web-site :
Misiunea si scopul structurii sociale/obiective generale :
Centrul pentru Reabilitare și Integrare Socială este un complex de servicii sociale de reabilitare - medicală și socială, consiliere socială, instruire și orientare educațională, pregătirea și implementarea programelor individuale de incluziune socială. Furnizarea serviciului CSRI (Centrul pentru Reabilitare și Integrare Socială) urmărește să sprijine dezvoltarea individuală, menținerea și dobândirea de noi capacități și autonomie pentru copiii din diferite grupuri de risc, prin activități specifice pentru integrarea și prevenirea excluziunii sociale.
Grup/Grupuri tinta:

Copii din grupuri minoritare, copii expuși riscului, persoane în vârstă și bătrâni cu dizabilități, familii / rude ale persoanelor enumerate.

Capacitate:
30
Scurta descriere :

Centrul pentru Reabilitare și Integrare Socială are 3 puncte de lucru - Str. G.Dimitrov 82, Centrul "Karina" din regiunea "Nadejda" și un sediu la primul etaj al Primăriei localității Glojene.

Servicii frunizate:

• Consiliere socială;

• Consiliere juridică;

• Terapie prin muncă;

• Recuparare;

• Supraveghere și asistență medicală în cadrul instituțiilor medicale relevante;

• Sprijinirea incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități prin dezvoltarea unei rețele de sprijin social;

• Informarea persoanelor cu privire la serviciile sociale de pe teritoriul municipiului Kozlodui.

Местоположение:
  • Site Counter:219,983
  • Registered Users:18
  • Unregistered Users:0
  • Since:12 Feb 2017
  • Visitors:
    • Today:901