Centrul de Reabilitare și Integrare Socială pentru Copiii cu Dizabilități

provider:
Municipalitatea Pleven
Tipul structurii :
Social service provided in the community
Cod postal: 5800 ::: Pleven ::: County: Pleven
Strada/numar:
7 Daskal Dimo Str.
Numar telefon: +359(0)64/ 801 303 ::: Fax:
Telefon mobil:
Е-поща: csridupleven@abv.bg ::: Web-site :
Misiunea si scopul structurii sociale/obiective generale :
Centrul de Reabilitare și Integrare Socială este un complex de servicii sociale legate de reabilitare, consiliere social-juridică, formare și orientare educațională și profesională, pregătirea și implementarea programelor individuale de incluziune socială a copiilor și tinerilor cu diferite tipuri și grade de dizabilitate.
Grup/Grupuri tinta:

Copii cu vârsta până la 18 ani cu dizabilități.

Capacitate:
Scurta descriere :

Servicii furnizate:

1. Terapie individuală și de grup pentru facilitarea incluziunii sociale a copilului și / sau a tânărului; Dezvoltare și abilități de comunicare; Susținerea procesului de învățare; Organizarea timpului liber și a programelor de divertisment; Orientare profesională,

2. Reabilitare și terapie, inclusiv:

• reabilitarea motorie;

• terapie logopedică;

• diagnosticare psihologică;

3. Terapia prin artă și terapia ocupațională

4. Informarea și consultarea părinților copiilor cu dizabilități despre particularitatea handicapului copilului și îmbunătățirea îngrijirii copilului.

Местоположение:
  • Site Counter:222,715
  • Registered Users:18
  • Unregistered Users:0
  • Since:12 Feb 2017
  • Visitors:
    • Today:219