Centrul pentru furnizarea de servicii pentru incluziunea socială în comunitate sau în mediul familial

provider:
Municipalitea Silistra
Tipul structurii :
Social service provided in the community
Cod postal: 7500 ::: Silistra ::: County: Silistra
Strada/numar:
5, Patriarh Damyan Str.
Numar telefon: +359(0)879/ 630 443 ::: Fax:
Telefon mobil:
Е-поща: ::: Web-site :
Misiunea si scopul structurii sociale/obiective generale :
Furnizarea serviciilor de incluziune socială la domiciliu.
Grup/Grupuri tinta:

Persoanele cu dizabilități, inclusiv copiii cu dizabilități;

Persoanele cu vârsta de peste 65 de ani.

Capacitate:
90
Scurta descriere :

Serviciul social este asigurat de către Primăria orașului Silistra în cadrul proiectului "Centrul pentru furnizarea serviciilor de incluziune socială în comunitate sau în mediul familial" în cadrul procedurii de subvenționare directă "Viața independentă". Centrul a fost deschis începând cu 1 aprilie 2016, și oferă trei tipuri principale de servicii:

• Serviciile de asistență personal, pe oră, pentru persoanele defavorizate, cum ar fi asistența medicală personală, asistența pentru nutriție, asistența în ceea ce privește medicamentația prescrisă de un medic, asistența pentru reabilitare sau alte servicii specializate, la domiciliul utilizatorului - igiena casnică, servicii de însoțire etc. furnizate de către asistenți personali din cadrul Centrului.

• Serviciile, pe oră, în sprijinul incluziunii sociale a persoanelor deservite, cum ar fi asistența în comunicare și contactele sociale, participarea la vizite la cinema, teatru, expoziții, concerte, asistență în redactarea de reclamații, cereri și depunerea acestora la instituțiile relevante, servicii pentru activități gospodărești cum ar fi cumpărăturile, întreținerea igienei în spațiile de locuit ocupate de către beneficiari, realizarea sau acordarea de asistență pentru mici renovări în cadrul gospodăriei, efectuarea serviciilor administrative și a plăților, pregătirea alimentelor cu produsele consumatorului, însoțirea către o grădiniță sau o instituție de învățământ, către spital etc.

• Servicii sociale specializate - sociale, de sănătate, educație, reabilitare, asigurate de specialiștii din centru - asistent social, reabilitator, psiholog și pedagog.

Personalul care furnizează serviciul include următoarele funcții: șef, asistent personal, agent social, psiholog, pedagog / asistent social, reabilitator, specialist în medicină.

Местоположение:
  • Site Counter:221,756
  • Registered Users:18
  • Unregistered Users:0
  • Since:12 Feb 2017
  • Visitors:
    • Today:159