Centrul de Criză

provider:
Asociația de Femei "Ekaterina Karavelova"
Tipul structurii :
Social service provided in the community
Cod postal: 7500 ::: Silistra ::: County: Silistra
Strada/numar:
PK 283
Numar telefon: +359(0)86/ 820 487 ::: Fax:
Telefon mobil:
Е-поща: ceta@abv.bg ::: Web-site :
Misiunea si scopul structurii sociale/obiective generale :
Obiectivul principal al Centrului de criză este asigurarea unui mediu sigur pentru copiii și victimele violenței domestice, a traficului de persoane sau a altor forme de exploatare prin furnizarea unui set de servicii pentru a face față situațiilor de criză și pentru a depăși consecințele violenței, traficului de persoane sau exploatării.
Grup/Grupuri tinta:

Copii și personae, victime ale violenței domestice și ale traficului de persoane

Capacitate:
10
Scurta descriere :

Serviciul social a fost inaugurat în 2001 de către  Asociația de Femei "Ekaterina Karavelova", în cadrul Proiectului Trust in Self, finanțat de Fundația Workshop for Civic Initiative pentru a construi un centru consultativ pentru femeile care au fost victimele violenței domestice. De la începutul anului 2006, activitatea a fost finanțată drept activitate de stat delegată, iar Asociația de Femei "Ekaterina Karavelova" a câștigat o competiție pentru furnizarea serviciului drept furnizor extern al Primăriei.

Местоположение:
  • Site Counter:219,912
  • Registered Users:18
  • Unregistered Users:0
  • Since:12 Feb 2017
  • Visitors:
    • Today:830