Submission #36

Submission information
Submitted by fyc
понеделник, September 25, 2017 - 16:33
89.253.176.205
Моля, попълнете формата изчерпателно, без да влизате в излишни подробности.
ДАННИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА/ИНСТИТУЦИЯТА
Развитие и подкрепа на ромските жени и деца
България
сдружение
гр.Лом, обл. Монтана, ул. "Стара планина" 31
0971/60451, 0888822553
natalia.lom@abv.bg
ПРОФИЛ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА/ИНСТИТУЦИЯТА
Мисията на организацията е да работи за подобряване на живота на децата и жените от ромски произход, да подпомага развитието и интегрирането на малцинствените и маргинализираните групи, както и да стимулира инициативи за тяхната социална адаптация, да оказва помощ в борбата против расизма и дискриминацията.
Младежки въпроси, политики и изследвания
деца, младежи, жени
местен - гр.Лом
доброволци
Проектът „Помощ за самопомощ” е насочен към ученици от ромски произход и техните семейства, които са в неравностойно социално положение от град Лом. Основната цел е предоставяне на възможности за достъп до информация, социални и образователни услуги на деца и семейства в риск чрез развитие на ”Център за информиране, консултиране, обучение и подкрепа на деца в риск”. Главна цел на проекта: Предоставяне на възможности за достъп до информация, социални и образователни услуги на деца и семейства в риск чрез развитие на ”Център за информиране, консултиране, обучение и подкрепа на деца в риск”.