ОПАСНОСТИТЕ В МОЯ ГРАД

Опишете природните и причинени от човека опасности, които съществуват във вашето населено място. Позовете се на мнения на специалисти, исторически данни, статистика. Приложете снимки и други подходящи материали. Кои от изброените опасности могат да засегнат училищната общност?

 

В периода 03-31 март 2017 г. ученици от клубовете „Светкавица“ и „Млади спасители“ направиха проучване на рисковете от бедствия на територията на общината, които причиняват различни по размер щети и понякога водят до човешки жертви.

През месец ноември екипите на двата училищни клуба – „Творци на безопасност“ и „Безопасност и сигурност“ получиха за задача да направят проучване за възможните бедствия и аварии на територията на община Вършец. Разделени на работни групи, учениците се свързаха с представителите на служби „Пожарна безопасност“ – Боян Георгиев  и старши специалист по Защита на населението към общината – инж. Георги Аврамов, от които получиха необходимата информация за видовете опасности и превантивни мерки за предпазване.

Страници

  • Site Counter:594,633