Полезни връзки

Свободен младежки център, Видин - водеща организация
http://fyc-vidin.org/home.html


Асоциация Василиада, Крайова, Румъния - партньор
http://www.asociatiavasiliada.ro/


Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България
http://www.interregrobg.eu/bg/

  • Site Counter:583,942