RISCURI IN COMUNITATE MEA

Descrieti pericolele naturale si provocate de om care exista in comunitatea dumneavoastra. Intrebati expertii, date istorice, statistici. Incărcați fotografii si alte materiale adecvate. Care dintre pericolele enumerate pot afecta comunitatea scolara?

Comuna Goicea este așezată în partea de sud-vest a României și în partea de sud a Olteniei.

Orașul Dăbuleni se află amplasat în zona dunelor de nisip ale văii Dunării, având ca limită nordică partea de sud a dealului Ocolna, situat la 11 km de localitate, acest deal având cea mai mare altitudine – 122 m – față de dunele de nisip aflate pe teritoriul localității Dăbuleni.
Acesta este motivul pentru care se spune uneori că Dăbuleniul este așezat în așa-zisa "Sahara a Olteniei".

Comuna Cârna este situată în partea sudică a ţării, în Regiunea de dezvoltare sud-vest Oltenia.

   În cadrul judeţului Dolj, localitatea este localizată în partea sa de sud, respectiv în partea de sud-est a Câmpiei Desnăţuiului, fiind situată în lunca şi pe terasele Dunării.

De asemenea comuna Cârna este situată la vest de râul Desnăţui şi la nord de Lacul Bistreţ.

     Între aceste limite, suprafaţa totală a comunei Cârna este de  8351 ha.

     Comuna Cârna este situată pe terasa inferioară a Dunării.

Pagini

  • Site Counter:599,033