Proiectul "Safe School Network" (Retea de scoli sigure)

DESCRIERE

Obiectiv principal:

Creșterea gradului de conștientizare în domeniul prevenirea eficientă a riscurilor prin educația formală și informală a copiilor și a tinerilor în zona de frontieră - crearea și promovarea unei rețele internaționale de 20 de școli "sigure" - un nou model de opoziție în caz de dezastre.

Rezultate așteptate:

• evaluarea comună a necesităților și oportunităților pentru o mai bună prevenire a riscurilor în școli;

• dezvoltarea unei metodologii comune pentru educație extra-curriculară și motivație în acest domeniu;

• pregătirea a 20 de autorități școlare pentru o mai bună gestionare a riscurilor în școlile lor;

• pregătirea a 80 de cadre didactice ca consilieri metodici în domeniul educației în caz de dezastre în școlile lor;

• pregătirea a 40 de psihologi pentru a reacționa în caz de dezastru și pentru sprijinirea victimelor;

• pregătirea a 40 de profesori ca liderii cluburilor de voluntari;

• pregătirea a 640 de tineri voluntari de acțiune în caz de dezastre (viitori membri ai unităților locale de voluntari);

• crearea de "comunității de practică" - instrument TIC pentru comunicarea și schimbul de bune practici în materie de protecție civilă etc.

Activitati:

1.Promovarea proiectului (luna 2-4)

Motivul punerii în aplicare a acestei activități este de a atrage participarea școlilor țintă în regiunea de frontieră română-bulgară (județ Dolj- România, Vidin și districtele Montana, Bulgaria). Proiectul își propune să creeze un model pentru școli sigure, dezvoltarea în primul rând a capacității lor umane. Acest lucru înseamnă că ne propunem să includem un număr limitat de instituții de învățământ (20 din cele două țări), dar selectate pe baza necesităților și a motivației acestora. Indiferent de rezultatele studiilor de fezabilitate pre-proiect, această activitate este importantă pentru crearea unui mediu concurențial, necesar pentru procesul de selecție. Pe de altă parte va face proiectul mai transparent pentru comunitate și va contribui la publicitatea acestuia.

În timpul perioadei promoționale, doi experți PR vor vizita 30 de comunități (centre municipale - 15 din România, 15 din Bulgaria) și vor organiza o prezentare a proiectului, în fața grupurilor țintă ale proiectului - obiectivele, activitățile, rezultatele așteptate. Ne-am așteptat la participarea a 450 de actori locali din învățământ, directori, profesori și alți experți relevanți în aceste evenimente de o zi (225 RO, 225 BG). Materialele promoționale de asemenea, vor fi distribuite și utilizate - un pliant despre proiect, poster proiect și un banner roll-up (în limbile română și bulgară).

În paralel cu promovarea, se va face o cercetare care explică angajarea totală a participanților (a se vedea activitatea A2).

2. Punerea în aplicare cercetării comparative (luna 2-4)

Motivele și obiectivele de punere în aplicare a acestei activități sunt:

• echipa de proiect și alți experți ai proiectului vor fi familiarizați cu situația actuală din țările și instituțiile țintă participante în domeniul gestionării riscului școlar și pregătirea în caz de dezastre, inclusiv calificarea profesorilor, educația elevilor, experiență în activitățile curriculare suplimentare și de voluntariat; punctele tari, punctele slabe, oportunitățile și amenințările pentru dezvoltarea continuă în domeniul protecției comunității școlare;

• evaluarea necesităților pentru îmbunătățirea capacității școlilor de a răspunde mai bine cerințelor politicilor europene și naționale pentru crearea de școli sigure și  rezistente la dezastru.

Produsul cercetării va fi un raport consolidat cu privire la obiectivele menționate mai sus - situația actuală și nevoile identificate în țările / școlile participante pentru consolidarea capacităților pentru o mai bună protecție și gestionare a  riscurilor de dezastru (cu accent pe modalitățile de motivare și învățare activă).

Cercetarea va fi efectuată în fiecare țară participantă de către cercetători proprii, folosind metodologia comună, dezvoltată de un lider de cercetare cu experiență. Aceasta va combina cercetarea de birou (legi, strategii, programe și alte documente) și munca de teren. Respondenții țintă pot fi autorități educaționale, management școlar și cadrele didactice, instituțiile responsabile și experți în prevenirea catastrofelor / atenuarea locală a acestora, organizațiile locale ale societății civile în domeniul organizațiilor de educație și de părinți, structuri de voluntariat etc. Metodele de lucru pot fi: descrieri, sondajul prin chestionare și interviuri, focus grupuri, prezentare generală a publicațiilor și statistici, studii de caz, etc. Fiecare parte va produce un set de informații de țară, care tradus în limba engleză va fi consolidat și analizat de către liderul de cercetare într-un raport.

Întregul proces de cercetare va necesita o colaborare on-line și muncă de cooperare. Raportul final va fi tradus în limbile bulgară și română și vor fi accesibile pe site-ul proiectului.

Pe baza promovării și cercetării vor fi selectate 20 școli (10 din fiecare țară) pentru Rețeaua de școli sigure și participarea în continuare în cadrul proiectului.

3. Prima reuniune internațională a experților (luna 4, România)

Prima reuniune a experților internaționali are ca scop:

• Adoptarea raportului de cercetare comparativă pus în aplicare;

• Elaborarea Termenului de referință (TR) pentru crearea Setului de metodologii comune pentru pregătirea conducerii școlii, a profesorilor și a elevilor pentru prevenirea riscurilor.

Va fi necesară evaluarea și completarea cercetării și a concluziilor acesteia, care va constitui o bază pentru dezvoltarea în continuare a orientărilor metodice și programelor educaționale (a se vedea A4). Participanții la reuniune vor fi 20 de experți în prevenirea riscurilor / atenuare și educație (10 din fiecare țară), cum ar fi, de exemplu, autoritățile din domeniul educației, ofițeri din instituții publice cu competențe-cheie în situațiile de gestionare a riscurilor și organismele lor locale, profesori, reprezentanți ai Crucii Roșii și echipa de cercetare. Experții vor fi selectați de către parteneri, cu ajutorul autorităților educaționale și a altor instituții responsabile. Reuniunea va dura 2 zile și va fi localizată în regiunea de frontieră română. Rezultatul principal va fi elaborarea TR pentru setul de metodologii, dar va da, de asemenea, posibilitatea experților în domeniu să se cunoască reciproc, să cunoască sistemele de gestionare a riscului în școlile din statul vecin, să împărtășească experiența și bunele practici în educația școlară pentru prevenirea riscurilor, dezvoltarea voluntariatului, să  discute probleme și soluții comune.

4. Elaborarea setului de metodologii  (4-7 luni)

Setul de metodologii va fi un produs bazat pe:

• evaluarea necesităților concrete ale școlilor țintă;

• resursele disponibile, oportunități și limitele acestora;

• cerințe legislative în domeniul educației de prevenire a riscurilor  în caz de dezastre și gestionarea riscului în școală;

• Cele mai bune practici disponibile în țările participante, cât și în străinătate pentru implicarea elevilor în activitățile de voluntariat în domeniul protecției în caz de dezastre, etc.

Acesta va fi dezvoltat într-un mod comun de către experți externi cu experiență metodică și expertiză relevantă sub supravegherea liderului metodic, care va fi responsabil pentru întregul proces, conformitatea cu TR (a se vedea activitatea 3), cât și pentru produsul final. Experții vor lucra la metodologia folosind instrumente on-line pentru colaborare. Aceștia vor urma recomandările forumului, vor aplica propria lor expertiză și experiență / bune practici din ambele țări (de exemplu, identificate în analizele de cercetare) etc. Setul va fi format din orientări metodice, programe educaționale / de formare și materiale, cu accent pe metode interactive de educație. Conținutul concret va fi ales de experți pe baza resurselor proprii tradiționale, dar este important de menționat, că ideea nu este de a face o compilare a programelor existente utilizate în Bulgaria și România, ci de a crea un singur produs suplimentat, care poate fi utilizat pentru instruirea avansată a profesorilor și a elevilor voluntari. Acest produs final va fi consolidat de liderul metodic și prezentat la următoarea reuniune internațională a experților (vezi activitatea 5).

5. A doua reuniune a experților internaționali (luna 7, Bulgaria)

A doua întâlnire a experților internaționali va avea ca scop să adopte metodologia comună (Setul de metodologii) pentru pregătirea resurselor școlare pentru protecția în caz de risc.

Va fi necesară evaluarea și completarea cercetării și a concluziilor acesteia, care va constitui o bază pentru dezvoltarea în continuare a orientărilor metodice și programelor educaționale (a se vedea A4). Participanții la reuniune vor fi 20 de experți în prevenirea riscurilor / atenuare și educație (10 din fiecare țară), cum ar fi, de exemplu, autoritățile din domeniul educației, ofițeri din instituții publice cu competențe-cheie în situațiile de gestionare a riscurilor și organismele lor locale, profesori, reprezentanți ai Crucii Roșii și experți metodici. Cea mai mare parte a experților va fi cea de la întâlnirea internațională anterioară (A3), dar este posibil să avem și noi membri din acest domeniu, identificați în timpul lucrărilor asupra materialelor metodice. Acest lucru va da posibilitatea de a crește potențialul grupului de experți, în același timp menținându-se atenția pe TR adoptat la prima reuniune internațională.

Reuniunea va dura 2 zile și va fi localizată în regiunea de frontieră bulgară. Rezultatul principal va fi elaborarea unui set de metodologii pentru a fi utilizat și testat, dar va fi și o ocazie pentru experți să împărtășească experiența și bunele practici în educația școlară pentru prevenirea riscurilor, dezvoltarea voluntariatului, să  discute probleme și soluții comune

6. Dezvoltarea și întreținerea web-site-ului (lunile 6 - 24)

Website-ul proiectului va fi un instrument virtual al cărui obiective sunt:

• de a oferi acces la materiale metodice create în cadrul proiectului și alte resurse relevante pentru pregătirea comunității școlare pentru managementul riscului de dezastru;

• de a oferi un loc experților și tinerilor voluntari, la nivel național și internațional, de a împărtăși experiența și expertiza în timpul implementării proiectului și după;

• diseminarea rezultatelor proiectului.

Pe parcursul implementării proiectului, site-ul va fi de asemenea utilizat pentru scopuri de management de proiect – de a sprijini comunicarea între parteneri, între experți, de a păstra o "memorie" a progresului proiectului, de a oferi acces la chestionare de evaluare și alte forme documentare importante, de a furniza necesar nivelul de transparență și de a promova proiectul, etc. În acest fel web-site-ul va include, practic, o comunitate de practici (CP) pentru a crește activitatea de colaborare și a împărtăși experiența membrilor. CP este o parte foarte importantă a filozofiei proiectului și va fi integrată în întreaga rețea. De exemplu, aceasta poate fi folosită pentru a motiva copiii - de exemplu pentru a dezvolta idei de rețele și proiecte comune, pentru a juca jocuri de simulare, pentru a face concursuri on-line, pentru a partaja fotografii, etc.

Conținutul concret și designul site-ului va fi elaborat pe parcursul implementării proiectului. Site-ul va fi creat în  limbile engleză, română și bulgară. Toate produsele proiectului vor fi disponibile pentru a  fi descărcate gratuit.

Pentru lucrările de proiectare și programare (tehnică) pentru crearea site-ului va fi responsabil FYC, dar alți parteneri și experții lor vor participa la procesul de ansamblu, inclusiv de testare și evaluare.

7. Formarea formatorilor (lunile 8 - 9)

Activitatea își propune să pregătească un grup de profesori pentru dezvoltarea cluburilor de voluntariat în interiorul școlilor țintă și, în acest mod de a contribui la îmbunătățirea nivelului de pregătire al comunității elevilor în caz de dezastru. 20 de profesori din fiecare țară vor fi selectați de către echipa de proiect, cu sprijinul managementului școlar al școlilor țintă, pentru a asigura metodic această activitate extra-curriculară. Vor fi organizate două cursuri - unul în Bulgaria și unul în România, 4 zile fiecare. Metodologia sesiunii de formare se va baza pe Setul de metodologii produs anterior. În acest fel, va fi, de asemenea, testat și evaluat. Formarea va include modul de utilizare a site-ului proiectului pentru continuarea studiilor, comunicare și lucru prin cooperare în interiorul rețelei. Fiecare formare se va termina cu testul de examinare de scurtă durată. Rezultatul formării va fi reprezentat de 40 de lideri de club pregătiți să lucreze cu voluntari.

8. Sesiuni de formare (lunile 9-14)

Aceasta este una dintre activitățile cheie ale proiectului. Scopul este acela de a asigura o formare adecvată a unei părți din grupurile țintă ale proiectului - managementul școlii, profesori și psihologi. Metodologia sesiunii de formare se va baza pe Setul de metodologii produs anterior. În acest fel, va fi, de asemenea, testat și evaluat. Formarea va include modul de utilizare a site-ului proiectului pentru continuarea educației și comunicării în interiorul rețelei.

Ne propunem să punem în aplicare următoarele sesiuni de formare:

• 2 sesiuni de 2 zile pentru managementul școlar (una în România, una în Bulgaria);

• 4 sesiuni de 2 zile pentru profesori / experți metodice (2 în România, 2 în Bulgaria);

• 2 sesiuni de 2 zile pentru psihologi (una în România, una în Bulgaria).

Numărul total de persoane instruite se așteapt să fie 160 (80 din România, 80 din Bulgaria). Instruirea managementului școlar se va concentra pe planificarea managementului riscului, a cadrelor didactice - privind metodologia de predare eficientă de protecție în caz de dezastre (pentru a le pregăti să fie o resursă metodică în școlile lor), a psihologilor - cu privire la munca cu victimele evenimentelor în caz de catastrofe. Trainerii vor fi experți externi cu calificare și experiență relevantă. Temele concrete ale sesiunilor vor fi alese pe baza metodologiei comune și nevoile specifice. Fiecare sesiune se va încheia cu testul de examinare scurt. Rezultatul sesiunilor de instruire vor fi 20 de comunități școlare mai bine pregătite pentru evenimente de dezastru (10 în România, 10 în Bulgaria) - fiecare școală va avea: planuri mai bune de măsuri de protecție, 4 profesori de la diferite niveluri școlare - experți metodici pregătiți în domeniul educației în caz de dezastre și cel puțin un psiholog pregătit pentru un sprijin adecvat al potențialelor victime (ultimul curs va fi deschis pentru psihologi din alte școli nu numai, țintă, pentru o mai bună eficiență a costurilor).

9. Cluburi de voluntariat (lunile 10-21)

Activitatea are ca scop dezvoltarea a două cluburi de voluntari (în două grupe diferite de vârstă), în fiecare școală în materie de protecție în caz de dezastre, pentru a lega educația elevilor cu privire la această problemă cu munca de voluntariat pentru a sprijini motivația lor. În acest fel, ne propunem să atingem un nivel mai bun de cunoștințe și competențe în rândul comunității elevilor în domeniul protecției în caz de dezastre - crearea unui model de conexiune între orele obligatorii și activitățile extra-curriculare, inclusiv participarea la CP (a se vedea A6). Conducătorii clubului vor formatorii instruiți anterior. Programele cluburilor vor presupune 70 de ore de școală de cunoștințe teoretice și exerciții practice, inclusiv proiecte comune ale rețelei și pregătirea pentru concursuri. Site-ul proiectului va fi folosit ca o comunitate de practică - pentru a da profesorilor și elevilor participanți posibilitatea de a dezvolta inițiative comune, precum și de a împărtăși rezultatele și cele mai bune practici. Toate piesele metodice - programul de formare al cluburilor, exercițiile practice, colaborarea on-line, etc. vor face parte din setul de metodologii comune, elaborate anterior. Fiecare club va lucra cu aproximativ 16 voluntari selectați pe baza motivației și a rezultatelor acestora la orele obligatorii de protecție în caz de dezastre. În acest fel, rețeaua va cuprinde aproximativ 640 de voluntari tineri (320 din Bulgaria, 320 din România).

10. Furnizarea de materiale de educație și rețea (luna 4-21)

Această activitate are ca scop:

• Să contribuie la calitatea educației cluburilor voluntare și a altor elevi - echipamentele achiziționate vor fi utilizate în cadrul sesiunilor de formare și exerciții practice;

• Asigurarea concursurilor practice cu materialele necesare.

O parte din echipamentele achiziționate vor fi utilizate de către ambele centre metodice pentru competițiile naționale și internaționale (de exemplu, ferestre, uși, ventole - pentru etanșarea împotriva pătrunderii, simulatoare de "cutremur", manechini - pentru exerciții de respirație artificială, etc.). Altă parte va fi acordată fiecărei școli urmând a le utiliza pentru formarea și pregătirea pentru concursuri practice, dar, de asemenea, în caz de urgență (de exemplu, truse de prim ajutor).

Așa cum am explicat în secțiunea 2.6.2 de mai jos, asociația Vasilada și centrul Free Youth a creat două centre metodice  sociale pentru voluntariat în cadrul proiectului anterior România-Bulgaria CBC. Inițiativa SSN va moderniza centrele și le va extinde funcțiile, inclusiv voluntariatul privind protecția în caz de dezastre ca o nouă sarcină.

11. Competiții naționale (luna 20-21)

Activitatea este importantă în contextul proiectului, deoarece va oferi tinerilor voluntari posibilitatea de a-și arăta cunoștințele și abilitățile primite. Acest lucru va fi, de asemenea, bun pentru un proiect și promovarea educației în caz de dezastre. Vor fi două concursuri de două zile organizate unul în Bulgaria și unul în România, cu participarea a 4 reprezentanți ai fiecărei școli (3 elevi + un lider), 40 de persoane în fiecare competiție sau un total de 80 în ambele. Concursurile vor combina întrebări teoretice și exerciții practice, cum ar fi, de exemplu: salvarea de la înec, sigilarea ușilor și ferestrelor, depășirea obstacolelor, primul ajutor, etc. Designul concret al competiției va fi dezvoltat ca o parte a setului metodologic. Orice competiție va fi facilitată de doi moderatori. Autoritățile școlare, profesorii și elevii din zona vor fi invitați să vadă competiția. Mass-media locale, regionale și naționale vor fi, de asemenea, invitate să popularizeze evenimentul.

12. Tabăra internațională (lunile 21-22, Bulgaria)

O tabără internațională va fi organizată în regiunea de frontieră bulgară pentru 6 echipe de voluntari mai de succes (3 din Bulgaria și 3 din România), câștigătorii concursurilor naționale (clasați pe primele 3 locuri). Fiecare echipă va include 3 voluntari și un lider, sau 24 în total. Tabăra va fi un cadou pentru câștigători, dar, de asemenea, va avea o serie de alte obiective: de a instrui suplimentar echipele în conducere, voluntariat, crearea de rețele, dezvoltare de proiect, etc.; de a evalua activitățile clubului; de a planifica continuarea colaborării, etc. O zi va fi folosită pentru competiția internațională între toate cele 6 echipe, care vor fi similare cu cele deja descrise în activitatea anterioară. Toată tabăra va dura 5 zile. Un instructor experimentat va fi folosit pentru a instrui participanții și pentru a facilita exercițiile practice și concurența.

Mass-media locale, regionale și naționale vor fi invitate să popularizeze evenimentul (în special în competiția internațională).

13. Forumul de închidere (lunile 23 - 24, România)

Motivele pentru a include activitatea în cadrul proiectului și rolul său în acest context sunt:

• de a evalua rezultatele proiectului, inclusiv metodologiile și abordările utilizate aici, de a măsura indicatorii, etc.;

• de a raporta și informa comunitățile de experți și publicul larg cu privire la realizările proiectului și lecțiile învățate;

• de a disemina realizările în vederea multiplicării ideii de proiect și extinderea rețelei în viitor;

• de a trage concluzii și, dacă este necesar, de  face recomandări către instituția responsabilă în domeniul gestionării riscurilor;

• de a discuta o strategie pentru durabilitate etc.

Forumul de închidere va dura două zile în regiunea de frontieră română și va aduna 40 de participanți (20 din România și 20 din Bulgaria) - în calitate de participanți la proiect (de la beneficiari direcți, dar, de asemenea, experți metodici, formatori, etc.), precum și oaspeți din instituțiile publice responsabili pentru protecția în caz de dezastre, autoritățile educaționale, management școlar, profesori, etc. Un facilitator experimentat va conduce forumul. Mass-media locale, regionale și naționale vor fi, de asemenea, invitate să promoveze evenimentul.

14. Publicații (luna 23-24)

Activitatea are ca scop să difuzeze realizările și rezultatele proiectului în cadrul comunității de experți de specialitate, precum și de a-l raporta la întreaga societate, în ambele țări. Pentru aceste scopuri două publicații vor fi pregătite și distribuite:

• O colecție cu materiale metodice din cadrul proiectului - o parte esențială a setului metodologic testat, pentru comunitatea de experți (orientări, recomandări, programe de formare, sfaturi de motivare a voluntarilor, povești de succes sau lecții învățate, etc.);

• O broșură ( "Raportul de popularizare") - explicația populară despre realizările proiectului cu texte și fotografii pentru publicul larg.

Ambele publicații vor fi emise în limbile română și bulgară. Acestea vor fi disponibile, de asemenea pentru a fi descărcate gratuit de pe site-ul proiectului (Colecția, de asemenea, într-o versiune e-book).

15. Informare și publicitate (lunile 1-15)

Această activitate constantă va asigura nivelul necesar de publicitate și transparență a proiectului. Acesta va fi permanentă și va acoperi durata întregului proiect. Activitatea va include:

• Informarea mass-media cu privire la toate evenimentele publice importante (comunicate de presă, invitații, interviuri);

• Două conferințe de presă în fiecare țară (la începutul și la sfârșitul proiectului) – pentru a anunța ideea și raporta rezultatele proiectului;

• Proiectarea, imprimarea și distribuirea de materiale promoționale, cum ar fi pixuri, mape, pliante, postere, roll-up-uri, așa cum deja s-a descris în activitățile de "Promovare", "Reuniuni internaționale", "Sesiuni de formare", etc. pentru beneficiarii direcți ai proiectului;

• Proiectarea, imprimarea și distribuția de produse de proiect, cum ar fi o colecție cu materiale metodice și o broșură pentru publicul larg, așa cum deja s-a descris în cadrul activității "Publicații";

• Proiectarea, publicarea și întreținerea unui site de rețea în limbile engleză, bulgară și română pentru participanții la proiect și alte persoane interesate din întreaga lume cu descrierea proiectului, secțiunea de știri, acces liber la produsele proiectului, etc .;

• O activitate deosebită la începutul proiectului pentru a atrage participarea în zona țintă - "Promovare și cercetare", care va informa părțile interesate și comunitățile locale, pentru care vor fi angajați experți PR.

Bannerul roll-up va fi folosit în fiecare eveniment public - formare, reuniuni internaționale, exerciții comune, forum de închidere, etc. pentru a informa participanții și mass-media despre proiect și program, etc.

16. Managementul proiectului (luna 1-24)

Organizarea implementării proiectului de către organizația de conducere și parteneri va include: planul detaliat al activităților, planul de achiziții de proiect pentru fiecare partener (dacă este cazul); vizualizarea proiectului și un plan de publicitate și transparență; proceduri de monitorizare; schema de plăți și a fluxului de numerar; planul de management al riscului; planul de diseminare; strategia de durabilitate; profiluri experți cheie / fișele de post, procedurile de numire și de selecție a participanților, etc. Aplicarea documentelor adoptate va fi controlată prin: sistem de raportare scrisă trimestrială - fiecare partener va raporta activități, rezultate, fonduri cheltuite, problemele cu care se confruntă, etc; On-line - întâlniri pentru discutarea problemelor și planificare; reuniuni de management - minim de șase ori în timpul proiectului; Alte modalități în cazuri de urgență - prin telefon, e-mail, etc.

Activitățile din cadrul proiectului vor fi organizate de către echipele de management de proiect ale Free Youth Centre și Asociația Vasiliada și vor fi susținute de către Rețeaua Regională pentru Educație Inovatoare. Activitățile și rezultatele vor fi monitorizate prin: monitorizarea tuturor evenimentelor de proiect de către coordonatorii de țară și managerul de proiect (partener principal); monitorizarea dezvoltării tuturor produselor intelectuale (raport de cercetare, set metodologic); evaluarea intermediară și finală a punerii în aplicare a proiectului și rezultatul pe baza indicatorilor - în timpul raportării proiectului.

Personalul de proiect va participa la toate evenimentele importante din cadrul proiectului (reuniuni internaționale, formare, concursuri, etc.), în scopul de a asigura organizarea și monitorizarea, precum și în cele 8 ședințe de management de o zi (4 în Bulgaria și 4 în România).

  • Site Counter:594,036