Ученически обмен в Монтана

23-25.09.2020 В Монтана, България се състоя първият от предвидените три обменни визити. Тема на събитието бе мрежовия проект "Бележити хора и събития". Гостите от Сърбия се запознаха също с българската образователна система и забележителностите на града. А като основен резултат от визитата на първо място всички поставиха приятелството.

Обучение за младежки лидери и младежки работници

09-13.12.2019 В Белоградчик се състоя предвиденото петдневно обучение на младежки лидери от ученическите парламенти и младежки работници (кординиращи работата на парламентите възрастни) от участващите в проекта 12 български и сръбски училища. Обучението имаше за цел да ги подготви за работа в тези структури на младежко самоуправление, както и да се тества разработения наръчник. В него взеха участие 48 представители на целевите групи и смесен треньорски екип, съставен от български и сръбски обучители.

Втора среща на експертната група

26-27.11.2019 В Алексинац, Сърбия се състоя втората среща на експерти по младежко лидерство и самоуправление по проект "Регион на младежкото участие. На срещата бе представена разработената Методика за ученическо самоуправление (Наръчник за ученическо самоуправление), която бе коментирана подробно и допълнена с някои идеи. Методиката ще се ползва за предвидените обучения и други дейности.

Резултат от конкурса за училища-партньори

Следните училища са одобрени за включване в проекта от българска страна:
1. Област Видин: Гимназия с преподаване на чужди езици "Йордан Радичков" - гр.Видин
2. Област Монтана:Природо–математическа профилирана гимназия – гр. Монтана
3. Област Враца:Профилирана езикова гимназия "Йоан Екзарх" – гр. Враца
4. Софийска област:Профилирана природо-математическа гимназия "Акад. проф. д-р Асен Златаров"- гр. Ботевград
5. Област Перник:Професионална гимназия по икономика – гр. Перник
6. Област Кюстендил: Езикова гимназия "Д-р Петър Берон"- гр. Кюстендил

Конкурс за училища-партньори

01.10.2019 Сдружение Свободен младежки център обявява открит конкурс за селекция на 6 средни училища, по едно от области Видин, Монтана, Враца, София област, Перник и Кюстендил, за участие в проекта "Регион на младежкото участие". Кандидатите трябва да се запознаят с проекта и приложеният проект на договор. Кандидатстването става онлайн, като се изпраща попълнена, заверена от директора и сканирана апликационна форма на адрес info@fyc-vidin.org. Крайният срок за кандидатстване е 15.10.2019г.

Първа експертна среща

30.09. - 01.10.2019 В хотел "Скалите" - Белоградчик се състоя първата среща на експерти от България и Сърбия във връзка с изработване на съвместна методика за ученическото самоуправление. На срещата бяха представени презултатите от провдено изследване на текущата ситуация по темата в двете страни, направено задание за методиката и определени критерии за селекция на училищата - партньори.

Изследване на ученическото самоуправление

Свободен младежки център провежда изследване сред ученици в гимназиална възраст (15-20 год.) от области Видин, Монтана, Враца, София област, Перник и Кюстендил и техните учители относно ученическото самоуправление. Ако попадате в тези групи, моля попълнете анкетата за  ученици или за учители

Страници

  • Total Visitors: 218882