Втора международна среща на експерти

07-08.10.2016. В гр.Белоградчик се състоя втората международна среща на експерти по проект "Мрежа от сигурни училища", която целеше да се утвърди разработеният методически набор от програми, учебни материали и др., обслужващ обучителните дейности и предвидените състезания. В работата на срещата взеха участие 20 специалисти от България и Румъния в областта на образованието, защитата от бедствия и аварии, както и психолози. Форумът разгледа подробно предоставените материали и след направени корекции, същите бяха утвърдени.

         

  • Site Counter:598,911