Обратна връзка

1 post / 0 new
fyc
Обратна връзка

Моля, споделете своето мнение за дейности по проекта, в които сте участвали, както и за самия проект като цяло - доколко полезни са били за вас, имате ли някакви забележки или препоръки! Тази обртна връзка ще ни помогне по-добре да отговорим на нужди и очаквания в бъдеще.

  • Site Counter:222,789
  • Registered Users:18
  • Unregistered Users:0
  • Since:12 Feb 2017
  • Visitors:
    • Today:29