Centrul de cazare de tip familial pentru copii / tineri fără dizabilități

provider:
Municipalitatea Veliko Tarnovo
Tipul structurii :
Social service provided in the community
Cod postal: 5000 ::: Veliko Tarnovo ::: County: Veliko Tarnovo
Strada/numar:
49, Nikola Gabrovsky Str., west wing
Numar telefon: +359(0)62/ 67 00 31 ::: Fax:
Telefon mobil:
Е-поща: cnst_vt@abv.bg ::: Web-site :
Misiunea si scopul structurii sociale/obiective generale :
Obiectivul principal al Centrului - Îmbunătățirea calității vieții și incluziunea socială a fiecărui copil, prin acordarea de îngrijire și sprijin.
Grup/Grupuri tinta:

Copiii cu retard mintal cu varste cuprinse între 7 şi 18 ani care locuiau la Casa de copii cu dizabilităţi mentale, Casa de copii pentru cei lipsiţi de îngrijire parentală pe teritoriul municipalităţii Veliko Tarnovo.

Copiii cu risc, cu vârsta cuprinsă între 7 și 18 ani, ai căror părinți nu sunt în măsură să le acorde îngrijire părintească, adăpost și sprijin financiar din motive de sănătate, sociale sau de altă natură.

Capacitate:
8
Scurta descriere :

La Centrul de tip familial se oferă un mediu apropiat celui familial, îngrijire constantă și sprijin pentru construirea abilităților pentru o viață şi un trai independent pentru copiii care, la momentul plasamentului, nu pot rămâne și/sau nu se pot întoarce la familia biologică, în familii de rude sau la o familie adoptive.

Servicii oferite:

• Asigurarea unei îngrijiri permanente într-un mediu protejat și favorabil copiilor;

• Asigurarea suportului emoțional și psihologic;

• Susținerea formării și asistenței pentru includerea în procesul educațional;

• Oferirea de oportunități de dezvoltare a copiilor și a tinerilor, în funcție de abilitățile și interesele lor - incluziunea în diferite forme și servicii de însoțire;

• Consiliere și informare;

• Oferirea de oportunități pentru incluziunea socială și sprijinirea unui stil de viaţă independent;

• Asistarea persoanelor care părăsesc serviciul în realizarea lor socială și profesională;

• Lucrul cu părinții, familiile de rudele, familiile adoptive.

Местоположение:
  • Site Counter:223,031
  • Registered Users:18
  • Unregistered Users:0
  • Since:12 Feb 2017
  • Visitors:
    • Today:43