Centrul de asistență socială

provider:
Municipalitatea Veliko Tarnovo
Tipul structurii :
Social service provided in the community
Cod postal: 5000 ::: Veliko Tarnovo ::: County: Veliko Tarnovo
Strada/numar:
24, Bulgaria Bul.
Numar telefon: +359(0)62/602 604 ::: Fax:
Telefon mobil:
Е-поща: cop_vt@abv.bg ::: Web-site :
Misiunea si scopul structurii sociale/obiective generale :
"Centrul de Asistență Socială" este un complex de servicii sociale care vizează prevenirea abandonului copiilor, prevenirea violenței și abandonului școlar, dezinstituționalizarea și reintegrarea copiilor în familia biologică, integrarea socială a copiilor din instituții, consiliere și sprijin pentru familiile aflate în situații de risc, evaluarea și formarea viitoarelor părinți adoptivi, consiliere și sprijin pentru copiii cu comportament antisocial. Obiectivul principal: Oferirea de sprijin psihologic, social și pedagogic copiilor și familiilor.
Grup/Grupuri tinta:

Beneficiarii serviciilor sunt copii și familial aflate în risc social de pe teritoriul municipalităţii Veliko Tarnovo; copii cu risc de abandon școlar; copii cu probleme comportamentale și familiile lor; familii care caută consiliere și sprijin în creșterea și educarea copiilor lor; familii în care există riscul de a părăsi copiii într-o instituție specializată; copii și tineri plasați în instituții de specialitate pentru copii; candidați pentru familii adoptive; familii adoptive aprobate.

Capacitate:
60
Scurta descriere :

Servicii furnizate:

1. Consilierea psihologică și sprijinirea copiilor pentru:

• îmbunătățirea relațiilor cu familia;

• dezvoltarea abilităților de viață;

2. Acordarea de sprijin pedagogic copiilor care au dificultăți la școală;

3. Informații, consiliere și sprijin familial pentru:

• rezolvarea problemelor legate de îmbunătățirea condițiilor de trai.

• creșterea capacităților de îngrijire a copiilor, asigurarea unui mediu sigur pentru copil, prevenirea violenței domestice.

4. Sprijinirea copiilor aprobați cu asistență parentală.

5. Servicii de adopție - formarea potențialilor părinți adoptivi și sprijin pentru copii și familii după adopție.

6. Munca socială mobile.

 

Местоположение:
  • Site Counter:223,021
  • Registered Users:18
  • Unregistered Users:0
  • Since:12 Feb 2017
  • Visitors:
    • Today:33