Direcția Regională de Asistență Socială - Vratsa

provider:
Tipul structurii :
Public (state, municipal) body in the social sphere
Cod postal: 3000 ::: Vrața ::: County: Vrața
Strada/numar:
2, Stoyan Zaimov Str., floor 3
Numar telefon: +359(0)92/666647; 666649; 666080 ::: Fax:
Telefon mobil:
Е-поща: vratca-rdsp@asp.government.bg ::: Web-site :
Misiunea si scopul structurii sociale/obiective generale :
Politica de stat în domeniul social, protecției copilului și reabilitării și integrării sociale a persoanelor cu dizabilități de pe teritoriul respectivelor municipalități, în cooperare cu autoritățile statului, administrațiile regionale, organele locale de autoguvernare și persoanele juridice fără scop lucrativ. 
Grup/Grupuri tinta:

Copii, persoane și familii care au nevoie de asistență socială și servicii sociale de pe teritoriul regiunii.

Direcțiile de Asistențe Socială, Municipalitățile și entitățile juridice din zonă.

Capacitate:
Scurta descriere :

Funcțiile Direcțiilor Regionale de Asistență Socială includ:

- Coordonarea, controlul și acordarea asistenței metodologice Direcțiilor de "Asistență Socială";

- Studierea nevoilor populatiei in domeniul asistentei sociale si serviciilor sociale, coordonarea activitatilor de planificare si dezvoltare a serviciilor sociale la nivel districtual, inclusiv pregatirea avizelor si propunerea catre Agentia de Asistenta Sociala pentru deschiderea și  închiderea serviciilor sociale delegate;

- efectuarea inspecțiilor, analizarea și răspunsul la propunerile primite, reclamațiile, semnalele și cererile;

- controlul implementării măsurilor de protecție a copilului;

- cooperarea cu administrația regională și municipală și cu organizațiile nonguvernamentale în implementarea politicii în domeniul protecției sociale, protecției copilului și incluziunii sociale a grupurilor cu risc social;

- menținerea și actualizarea unei baze de date la nivel districtual;

- păstrarea registrelor copiilor care pot fi adoptați de către familii adoptive;

- organizarea activităților comisiilor de plasament, etc.

Местоположение:
  • Site Counter:219,977
  • Registered Users:18
  • Unregistered Users:0
  • Since:12 Feb 2017
  • Visitors:
    • Today:895