Гимназиално училище Гойчея, Румъния

ГИМНАЗИАЛНО УЧИЛИЩЕ "ТУДОР СЕГЪРЦЕАНУ" ГОИЧЕА

ХАРАКТЕРИСТИКА

Адрес на обекта: с. Гоцея, ж.к.

                                   Код 207305

                                   Тел: 0251/256 353

Село Гойчес представлява едно от 104-те села в окръг Долж и е разположено на южната му страна, на запад от река Жиу, в района на сливането на малка река Desnăţui с бреговете на река Дунав (Bistreţ - Cârna), великолепната европейска река.

Училището се намира в центъра на селото, в непосредствена близост до местния съвет и полицейския участък. Ако първоначално в село Goicea имаше 3 училища, Поповицени, Гоцея Маре (Голяма Гойцея) и Гоцея Мика, в резултат на намаляването на уучениците, от 1 септември 1977 г. има само едно основно училище.

На сегашната си локация училището е открито на 1 септември 1981 г. като модерна сграда за този период (с приземен етаж и 2 нива) с 10 класни стаи и 2 лаборатории. Благодарение на "Братския комитет Goicea -Vevey" училището е оборудвано с 6 компютъра, така че е създадена лаборатория, подобрена след това с мрежа от 10 компютъра.

От 21 май 2005 г. училището се казва "Тудор Сегрцеану", роден в селото и основател на много сдружения и научно общество в областта на стоманата в Румъния. Училището е втората институция, носеща името му след Института за редки и нелегирани метали в Букурещ.

Училището сега разполага с 13 стаи и 2 лаборатории. Училището също има компютърен кабинет с 10 компютъра.

Библиотеката разполага с книжен фонд от 4567 тома.

Училището не разполага с медицинско помещение, а медицинската се осигурява от общопрактикуващия лекар от това село.

Общо притежава 3 сгради - една училищна сграда и две помощни.

Логистичната база също така включва: телефон, интернет, факс, копирни машини, печатни машини, един телевизор.

  • Site Counter:594,490