ОУ "Иван Вазов" - Берковица

 Адрес: 3500 Берковица, ул. „Ашиклар“ № 1                                           

Тел: 0953/ 88 028 ,    0887660602             

Е-mail: ou_ivan_vazov@abv.bg

http://ouvazov.com

https://bg-bg.facebook.com/ОУ-Иван-Вазов-гр-Берковица

Трето основно училище „Иван Вазов“ гр Берковица отваря врати на 1 септември 1969 година. То възниква във време, когато Берковица е предпочитано място за живеене на хората от околните села, време, в което населението на града непрекъснато се увеличава.

Първоначално училището се помещава в сградата на на гимназия „Д-р Иван Панов“, в която учениците учат на двусменен режим. През февруари 1973г. училището придобива собствена сграда.

В 48 годишната си история то е било поле за професионална изява на едни от най-добрите преподаватели в града, а негови възпитаници живеят и работят на много места по света.

През настоящата учебна година в училището се обучават 214 ученици в 11 паралелки от I до VIII клас и 18 деца в подготвителната група.

 Цялостната дейност на преподавателите е насочена към:

  • формиране на съзнание за отговорно отношение към учебния процес;
  • преодоляване проявите на агресия и нетолерантно отношение към по-слабите и различните;
  • успешна интеграция на деца и родители от различните етноси към училищния живот;
  •  достъпност на образователният процес в училище за деца със специални образователни потребности;
  • развитие на индивидуалните способности и умения на подрастващите, стимулиране на творческата активност и креативното мислене.

Учениците ни са включени в разнообразни извънкласни и извънучилищни дейности, които осмислят времето им.

 Почти всяка учебна година младежкият противопожарен отбор „Млад Огнеборец” при ІІІ ОУ „Иван Вазов” участва в Областен кръг на състезанието и заема призови места.  През учебната 2015-2016г. отборът се класира на ІІ място, а през м. юни 2013 г. в черноморския курорт Албена, той представи  област Монтана на финалите на републиканското първенство.

За двугодишен период бяхме партньори по  Проект „Превенция и образование – сътрудничество между местни власти и полицията, насочено към училищата и образователните институции” ”, финансиран по Регионални партньорства на Секторна програма „Коменски“, на Програмата „Учене през целия живот“ с координатор  Община Елбльог, град Елбльог, Република Полша.

От 10.11.2015 г. в  училището функционира Детска полицейска академия. Децата, участващи в нея,  придобиват  знания за полицейската професия, за различните видове полицаи и техните отговорности, за основните задачи на полицията и за начините й на действие. Екипите  на ДПА научават от своите приятели – полицаите какво е престъпление, какво означава „вина“ и как се доказва тя. Разбират, че полицията не само разкрива престъпления, но и се стреми да ги предотвратява.

С работата по проекта „Мрежа от сигурни училища“ виждаме ново поле за изява. С нeя целим да разкрием пред младите хора възможност за подобряване на социалните им умения, да развием умения за работа в екип, умения за решаване на проблеми и конфликти, както и да развият качества като отговорност, общителност и лидерство така необходими, за да се справят с предизвикателствата на днешния и утрешния ден.

 

ДОБРОВОЛЧЕСКИ КЛУБОВЕ

 

  • Site Counter:587,245