СУ "Васил Левски" - Кула

Адрес: ул. „ Възраждане „ 32,  Кула 3800, обл. Видин

Тел: 0938/ 3 25 10, 3 22 08, 3 25 12

Е--mail: soukula@abv.bg

Уеб сайт: http://www.soukula.hit.bg

СУ "В. Левски"  (І - ХІІ клас) е с общинско финансиране.

Кратка история:
1830 - открито е първото училище в Кула
1870 - открит e Първи прогимназиален клас и училището е преобразувано в гражданско. Откриват се Втори и Трети прогимназиални класове.
1881 - построена е нова училищна сграда в северозападната част на черковния двор.
1884 - прогимназията се отделя от началното училище и се обособява като самостоятелно учебно заведение.
1898 - построена е нова училищна сграда (в сегашния двор на училището).Училището се именува "Христо Ботев".
1920 - основана е гимназията в Кула. Тя носи името на Васил Левски.

От 2016г. е преименувано на средно училище  „ Васил Левски“

Обучението в задължителните часове се осъществява в блок дообяд, а самоподготовката следобяд.

Училището представлява сграда с обширни и слънчеви стаи. То  разполага с кабинети по история и цивилизация; география и икономика;  информационни технологии.

Също така с медицински кабинет, битов кабинет, 2 физкултурни салона / малък и голям/, фитнес зала, актова зала и игрище.

Просторният двор на училището е с гледка към крепостта „Кастра Мартис".

 СУ „Васил Левски" се намира в центъра на града.

     

ДОБРОВОЛЧЕСКИ КЛУБОВЕ

  

  • Site Counter:595,409