Реализован други тренинг за Youth Riders-е у Србији

Тродневни тренинг за 20 младих из Бугарске и Србије одржан је у српском граду Алексинцу у периоду од 28.04. до 30.04.2017. године. Тема тренинга била је јавни наступ и фацилитација радних састанака.

Тренинг је реализован у оквиру пројекта "Youth Riders" који реализује Друштво за развој деце и младих - Отворени клуб из Ниша у партнерству са организацијом Free Youth Center из Видина, као водећим партнером и Удружењем за локални развој Каменица, а кофинансира Европска унија преко Интеррег-ИПА Програма прекограничне сарадње Бугарска-Србија.

Ова публикација је направљена уз помоћ средстава Европске уније кроз Интеррег-ИПА Програм прекограничне сарадње Бугарска-Србија под бројем CCI No 2014TC16I5CB007. Јединствено одговорно лице за садржај ове публикације је Друштво за развој деце и младих - Отворени клуб и ни на који начин не може бити тумачен као став Европске уније или Управљачког тела програма.

Овај пројекат се кофинансира од стране Европске уније кроз Интеррег-ИПА Програм прекограничне сарадње Бугарска-Србија.