Реализован Youth Ride у Бугарској

У периоду од 29. маја до 02. јуна 2017. године Free Youth Center из Видина реализовао је "Youth Ride", серију од 5 јавних дискусија у Бугарској у оквиру пројекта "Youth Riders" / "Млади јахачи".

"Youth Ride" је реализован у Видину, Монтани, Враци, Пернику и Ћустендилу, а на јавним дискусијама учествовали су релевантни представници из локалног омладинског сектора, представници локалних самоуправа, јавних установа и институција, организација, удружења грађана, као и омладински радници који раде са младима и за младе, активни млади појединци, волонтери и активисти.

На реализованим јавним дискусијама идентификовани су проблеми и потребе младих у пограничном региону и дефинисани закључци који ће послужити као теме које ће бити обрађиване на два предстојећа тренинга за младе лидере и омладинске раднике из бугарског пограничног региона.

"Youth Ride" је активност реализована у оквиру пројекта "Youth Riders" који спроводе Друштво за развој деце и младих - Отворени клуб из Ниша у партнерству са организацијом Free Youth Center из Видина, као водећим партнером и Удружењем за локални развој Каменица, а кофинансира Европска унија преко Интеррег-ИПА Програма прекограничне сарадње Бугарска-Србија.

Ова публикација је направљена уз помоћ средстава Европске уније кроз Интеррег-ИПА Програм прекограничне сарадње Бугарска-Србија под бројем CCI No 2014TC16I5CB007. Јединствено одговорно лице за садржај ове публикације је Друштво за развој деце и младих - Отворени клуб и ни на који начин не може бити тумачен као став Европске уније или Управљачког тела програма.

Овај пројекат се кофинансира од стране Европске уније кроз Интеррег-ИПА Програм прекограничне сарадње Бугарска-Србија.