Реализован Youth Ride у Србији

У периоду од 05. до 09. јуна 2017. године Друштво за развој деце и младих - Отворени клуб реализовао је "Youth Ride", серију од 5 јавних дискусија у Србији у оквиру пројекта "Youth Riders" / "Млади јахачи".

Циљ дискусија био је представљање кључних резултата из најновијег истраживања на тему омладинских политика и учешћа младих у пограничном региону у Србији и Бугарској и презентовање индикатора омладинске политике развијених од стране Европског Омладинског Форума. Поред тога, промовисана је и онлајн платформа "Виртуална заједница примера добрих пракси" (VCoP) са базом омладинских организација из српско-бугарског пограничног региона.

"Youth Ride" је реализован у Бору, Зајечару, Нишу, Пироту и Врању, а на јавним дискусијама учествовали су представници локалних самоуправа, локалних канцеларија за младе, представници јавних установа и институција, ЕУ инфо кутка, омладинских локалних организација, мрежних националних организација, удружења грађана и ученичких парламената средњих школа, затим омладински радници који раде са младима и за младе, активни млади појединци, волонтери, активисти, као и представници медија.

На реализованим јавним дискусијама идентификовани су проблеми и потребе младих у пограничном региону, и дефинисани закључци који ће послужити као теме које ће бити обрађиване на два предстојећа тренинга за младе лидере и омладинске раднике из српског пограничног региона.

"Youth Ride" је активност реализована у оквиру пројекта "Youth Riders" који спроводе Друштво за развој деце и младих - Отворени клуб из Ниша у партнерству са организацијом Free Youth Center из Видина, као водећим партнером и Удружењем за локални развој Каменица, а кофинансира Европска унија преко Интеррег-ИПА Програма прекограничне сарадње Бугарска-Србија.

Ова публикација је направљена уз помоћ средстава Европске уније кроз Интеррег-ИПА Програм прекограничне сарадње Бугарска-Србија под бројем CCI No 2014TC16I5CB007. Јединствено одговорно лице за садржај ове публикације је Друштво за развој деце и младих - Отворени клуб и ни на који начин не може бити тумачен као став Европске уније или Управљачког тела програма.

Овај пројекат се кофинансира од стране Европске уније кроз Интеррег-ИПА Програм прекограничне сарадње Бугарска-Србија.