Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/fycvidin/public_html/yriders/sites/all/modules/xautoload/src/Util.php on line 127

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/fycvidin/public_html/yriders/sites/all/modules/xautoload/src/Util.php on line 164

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/fycvidin/public_html/yriders/sites/all/modules/xautoload/src/ClassFinder/ClassFinder.php on line 417

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/fycvidin/public_html/yriders/sites/all/modules/xautoload/src/ClassFinder/ClassFinder.php on line 460

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/fycvidin/public_html/yriders/sites/all/modules/xautoload/src/ClassFinder/Plugin/DrupalExtensionNamespaceFinderPlugin.php on line 185
Jавни позив за учешће на прекограничном кампу за младе лидере | Youth Riders

Jавни позив за учешће на прекограничном кампу за младе лидере

ДРУШТВО ЗА РАЗВОЈ ДЕЦЕ И МЛАДИХ - ОТВОРЕНИ КЛУБ ИЗ НИША

РАСПИСУЈЕ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА МЛАДЕ

ЗА УЧЕШЋЕ НА ПРЕКОГРАНИЧНОМ КАМПУ ЗА МЛАДЕ ЛИДЕРЕ

У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА "YOUTH RIDERS" ("МЛАДИ ЈАХАЧИ")

Прекогранични камп за младе лидере из српско-бугарског пограничног региона одржава се у Србији, у месту Каменица, близу Ниша, у периоду од 31. августа до 04. септембра 2017. године. Циљ реализације кампа је умрежавање омладинског сектора у српско-бугарском пограничном региону изградњом неформалне мреже младих и организација које раде за младе. Камп траје 5 дана и састоји се из два дела:

1) Тренинг део, који се састоји из два тродневна тренинга који се одржавају паралелно на кампу. Тема првог тренинга је "Стретешко планирање", а другог "Заговарање и односи са јавношћу". При попуњавању пријавног формулара, потребно је определити се за учешће на једном од два понуђена тренинга.

2) Радни део, у форми састанка младих, тј. "Омладинског самита" који ће бити организован последња два дана кампа, где ће на основу претходно прикупљених информација из истраживања и реализованих активности, бити реализовано стратешко планирање омладинске мреже и дате препоруке за омладинске политике локалним властима двеју страна, са конференцијом за новинаре као завршном активности.

Трошкове у које спадају превоз, смештај, исхрана и материјали током боравка учесника на кампу сносе организатори. Током трајања активности на кампу обезбеђен је превод са бугарског на српски језик и обратно. Званични програм кампа ће бити достављен учесницима након извршене селекције кандидата.

Услови и начин подношења пријаве:

  • Позив је отворен за све младе узраста од 16 до 29 година са територије 7 пограничних управних округа из Србије (Борски, Зајечарски, Нишавски, Пиротски, Јабланички, Пчињски и Топлички);
  • Заинтересовани кандидати треба да попуне апликациони формулар (приложен уз овај позив) и да јасно назначе један од два понуђена тренинга који желе да похађају;
  • Изабрани кандидати млађи од 18 година у обавези су да обезбеде писмену сагласност родитеља/старатеља за учешће на кампу (приложен уз овај позив);
  • Попуњен апликациони формулар треба послати на е-маил адресу otvoreniklubnis@gmail.com најкасније до 18. августа 2017. године. Организатори задржавају право да од кандидата затраже додатне информације, уколико је неопходно;
  • Непотпуни апликациони формулари, као и пријаве доспеле након назначеног рока неће бити разматране.

Резултати конкурса:

Број места на кампу је ограничен на укупно 40 учесника, од чега је 20 за учеснике из Србије, а 20 из Бугарске. Након истека рока за пријаву, биће извршена селекција кандидата и спроведени појединачни интервјуи, уколико је потребно. Само кандидати који уђу у ужи избор биће контактирани од стране организатора, најкасније до 25. августа 2017. године.

Додатне напомене:

Предност при селекцији могу да имају активни млади са претходним искуством у омладинским и/или волонтерским иницијативама и кандидати који поседују одличне комуникативне способности, што се може потврдити одговарајућим препорукама организација/институција или образовних установа.

Додатне информације о пројекту и кампу:

За све додатне информације у вези са пројектом, можете се обратити Јовану Маринковићу, координатору пројекта за Србију путем мејла jovanmarinkovic0@gmail.com или телефона на број +381 (0) 64 2163 907.

Додатне информације у вези са прекограничним кампом за младе лидере, можете добити преко сајта http://kamenica.org.rs/camp/, а за додатна питања у вези са превозом, смештајем и исхраном на кампу можете се обратити Дејану Митићу из Удружења за локални развој Каменица путем мејла info@kamenica.org.rs или телефона на број + 381 (0) 60 6926 575.

О пројекту "Youth Riders":

Јавни конкурс је расписан у оквиру пројекта "Youth Riders" ("Млади Јахачи") који реализује Друштво за развој деце и младих - Отворени клуб из Ниша у партнерству са организацијом Free Youth Center из Видина, Бугарска, као водећим партнером и Удружењем за локални развој Каменица, Србија, а кофинансира Европска унија преко Интеррег-ИПА Програма прекограничне сарадње Бугарска-Србија. Циљ пројекта је изградња капацитета и сарадње у области младих и омладинске политике, који треба да допринесу интеграцији и друштвено-економском развоју бугарско-српског пограничног региона. То ће се спровести кроз: оснаживање омладинских лидера и омладинских радника обеју страна и кроз изградњу одрживе прекограничне мреже на бази модела "добре праксе у заједници"; стварањем повољног амбијента за сарадњу и развој омладинског сектора кроз размену најбољих пракси и иновација у раду са младима; промоцијом структурног дијалога међу младима у пограничном региону. Више информација можете пронаћи на званичном сајту пројекта www.youthriders.eu.

Ова публикација је направљена уз помоћ средстава Европске уније кроз Интеррег-ИПА Програм прекограничне сарадње Бугарска-Србија под бројем CCI No 2014TC16I5CB007. Јединствено одговорно лице за садржај ове публикације је Друштво за развој деце и младих - Отворени клуб и ни на који начин не може бити тумачен као став Европске уније или Управљачког тела програма.

Овај пројекат се кофинансира од стране Европске уније кроз Интеррег-ИПА Програм прекограничне сарадње Бугарска-Србија.