Ученически обмен в Монтана

23-25.09.2020 В Монтана, България се състоя първият от предвидените три обменни визити. Тема на събитието бе мрежовия проект "Бележити хора и събития". Гостите от Сърбия се запознаха също с българската образователна система и забележителностите на града. А като основен резултат от визитата на първо място всички поставиха приятелството.

  • Total Visitors: 195842