Човешки права в състояние на криза

С учениците разгледаме международните декларации, договори и пактове в защита на човешките права и свободи. Разгледахме Всеобщата декларация за правата на човека с ООН от 1948г, ; конвенция за правата на детето от 1989г. ; Международен пакт за граждански и политически права. Обсъдихме какви са ползите и недостатъците от институцията - омбудсман. 

  • Total Visitors: 230919