In vel lorem et odio dictum dapibus. Vestibulum vitae sapien id mauris sollicitudin gravida. Vivamus nec risus nec turpis elementum molestie. Duis viverra pretium sapien.

07-10.09.2016. В Белоградчик се проведе обучение на ръководители на доброволчески клубове по бедствия и аварии от 10 училища в области Видин и Монтана. Обучението е дейност по проект "Мрежа от сигурни училища" и се осъществи от партньора по проекта Регионална мрежа за иновативно образование. 

12-13 юли 2016 В Дубова, Румъния се състоя Първата международна среща на експерти в областта на образованието и на гражданската защита от България и Румъния. Форумът е дейност по проект "Мрежа от сигурни училища" и имаше за цел да презентира резултатите от проведеното сравнително проучване и да разработи Техническо задание за обезпечаване на обученията и състезанията по проекта. 

05 Май 2016. Проект "Мрежа от сигурни училища", финансиран по програма Interreg V-A Румъния-България, бе успешно презентиран пред представители на училищното образование в 15 общински центъра на области Видин и Монтана. Присъстващите се запознаха с предвидените дейности и начините за включване на училищата в инициативата.

Страници

  • Total Visitors: 1283360