За проекта

Проект YOUTH RIDERS (Младежки пътници) е инициатива, съ-финансирана от ЕС чрез програма INTERREG-IPA България - Сърбия и има за цел изграждане на капацитет и сътрудничество в областта на младежта и политиката за младежта, което да  допринесе за интеграция и социално-икономическо развитие в българо-сръбския граничен регион.Това ще стане чрез: консолидиране на младежките лидери и мотивираните професионалисти от „младежкия сектор“, от двете страни чрез изграждане на устойчива трансгранична мрежа, основана на модела „Практическа общност“; създаване на благоприятна среда за сътрудничество и развитие на младежкия сектор посредством обмяна на добри практики и иновации в младежката работа; насърчаване на структурния диалог между младите хора, техните организации и вземащите решения, с цел да се подобри ситуацията на младежите в граничните региони. Изпълнители на проекта са Свободен младежки център - Видин (водеща организация) в партньорство със Сдружение за развитие на децата и младежта "Отворен клуб" - Ниш и Сдружение за местно развитие "Каменица" - Ниш, Сърбия. Повече за инициативата прочетете в секция "Проекта".

Прочетете повече